top of page

Frihed, faglighed og fællesskab

Fælleslejr på Sletten juni 2022.jpeg

OM SKOLEN

Velkommen til frihed, faglighed og fællesskab

Herning Friskole er en friskole med 220 elever, som kan gå på skolen fra 0. klasse til og med 10. klasse. 

Det giver stor tryghed for både børn og deres forældre, og samtidig giver det en nærhed og en aldersmæssig spændvidde, som udvikler alle elever på skolen, uanset alderstrin.

På Herning Friskole er alle velkomne, og vi glæder os til også at tage imod jer.

Peter Bjerg

Skoleleder

Har du spørgsmål?

Læs mere om skolen her på siderne og kontakt os endelig på tlf. 97121166, hvis du har spørgsmål.

Skolegaarden redigeret.jpg

HISTORIE OG VÆRDIER

Selvbestemmelse, tillid, ansvarlighed og fornyelse

​I 1908 blev Herning Friskole oprettet af en kreds af forældre omkring daværende valgmenighedspræst Enevold Terkelsen. 

 

​Herning og Gjellerup valgmenigheder var blevet oprettet i 1904, og det var i realiteten de tanker, der lå bag dem, der dannede baggrund for skolens oprettelse: Når man selv kunne varetage forholdet til Gud uden statens indblanding, så kunne man også selv sørge for børnenes undervisning.

Grundtvig-Koldsk skole

Skolen er, og har i hele sin levetid været, præget af de Grundtvig-Koldske værdier, med Kolds skoletanker og Grundtvigs menneskesyn. Hos os betyder det bl.a. frihed til selvbestemmelse, men også til ansvarlighed, tillid og fornyelse.

Karakter er mere end et tal

Herning Friskole er en karakter- og prøvefri skole. Eleverne får i stedet mundtlig og skriftlig feedback, så de og deres forældre kender elevens aktuelle standpunkt. Det, tror vi på, giver større frihed, bedre læring og øget trivsel.

FRISKOLERNE

Hvad er en friskole?

Spørgsmålet er enkelt, men svaret kan være komplekst.

Derfor har Friskolerne, som er interesseorganisationen for friskoler i Danmark, lavet en kort video, der forklarer, hvad en friskole er og står for.

Se videoen her på siden eller gå til Friskolernes hjemmeside og læs mere. 

Aula.jpg
Herning Friskole gamle dage foto fra Albertes morfar.jpg

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev eller forælder på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

Skoleporten HC Ørstedsvej_edited.jpg

Vi hjælper hinanden og dem, der har det svært

På Herning Friskole prøver vi at give vores elever nogle rigtig gode værdier med herfra. Bl.a. om, hvordan man er en del af et fællesskab og hjælper hinanden - også dem, der har det svært.

Derfor har vi gennem mange år haft et fadderskab gennem SOS Børnebyerne, hvor vi har valgt at støtte et barn i Mali og en børneby i Haiti.

De yngste børn synes, det er sjovt at være med til at samle penge ind ved at gøre gode gerninger derhjemme og få løn for det. De penge sender vi til vores sponsorbarn i Mali.

De ældre børn og forældrene støtter bl.a. gennem vores årlige bankoaften, hvor overskuddet går til børnebyen i Haiti.

SOS_Logo_DK_blue_Vi_stotter-400x400.png
Børn i leg.jpg

VÆRDIER

Dannelsesinstitution og uddannelsesinstitution

Herning Friskole er både en dannelsesinstitution og en uddannelses-institution.

Med det mener vi:

 

Vi vil hjælpe med dannelsen af samfundsduelige, ansvarlige mennesker med selvværd og livsmod - og samtidig uddanne dem og give dem mulighed for at opnå et højt, fagligt niveau i alle de fag, skolen underviser i.

Vi prioriterer at hjælpe eleverne til at blive glade samfundsborgere, der hviler i sig selv, frem for udelukkende at have fokus på at uddanne 'konkurrencesamfundets frontsoldater'.

Fællesskab, kultur og kristent menneskesyn

Som dannelsesinstitution prioriterer vi det forpligtende fællesskab, opdragelsen i den danske kultur og samværet. Bl.a. vedkender vi os, at vi er i et samfund, hvis hele indretning står i gæld til det kristne menneskesyn.

Vi har hver dag morgensamling, hvor vi synger, beder Fadervor, ønsker tillykke med evt. mærkedage og får fælles beskeder. Et samvær, hvor den enkelte er til stede på fællesskabets præmisser, og hvor deltagelsen i sig selv styrker forståelsen for den anden og respekten for det fælles.

Dannelse og uddannelse

Som uddannelsesinstitution tilbyder vi et højt, fagligt niveau med veluddannede, engagerede undervisere.

 

Vi udbyder alle væsentlige fag, og holder fast i grundfagenes navne og struktur. Vi prioriterer de grundlæggende, faglige færdigheder højt. Kun derved sikres de nødvendige forudsætninger for at arbejde tværfagligt og kreativt.

 

I udbuddet af fag på vores skole prioriterer vi både boglige og praktiske, kreative og musiske aktiviteter for at styrke dannelsen på mange forskellige områder.

Erkendelsen af, at vi er skabte af, en del af og afhængige af noget, som er større end os selv, kommer på vejen til voksenlivet gennem den undervisning og de oplevelser, blandt andet skolen tilbyder.

Vil du vide mere?

Kontakt skoleleder Peter Bjerg på tlf. 97121166 og hør mere om Herning Friskoles værdier.

 

Du er også altid velkommen til at komme forbi og få en rundvisning. Bestil tid på samme nummer.

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET

Tæt samarbejde og stærk forældreopbakning

Forældrene til elever på Herning Friskole er både aktive og engagerede i børnenes skole. Det mærker vi både til hverdag og ved vores fælles arrangementer i løbet af skoleåret. Og det er vi taknemmelige for.

Tryghed og tillid

Et stærkt samarbejde kræver en indsats fra begge parter. Vi skal være sammen i mange år, og derfor gør vi meget ud af at skabe et stærkt skole-hjem-samarbejde med tryghed og tillid. Lige fra hjemmebesøg fra klasselærer-teamet i 0. klasse, over skolens arrangementer og forældremøder til løbende samtaler og dialog gennem hele skoletiden.

Krav og engagement
Vi ved, at vores forældre og elever - med rette - stiller krav og har store forventninger til os.

De krav og forventninger gør vi vores yderste for at leve op til. I skolearbejdet, samværet mellem eleverne og skolens udvikling. Det gælder naturligvis også, når noget er svært, og udfordringer fylder.

Vores elevers forældre engagerer sig til gengæld dybt i alt fra dagligdagen og skolens arrangementer til fremtiden og skolens udvikling.

 

Vi er taknemmelige for den store opbakning, og både lærere, skoleleder og øvrige medarbejdere er altid parate til en snak.

 

 

Skolelørdag forældreopbakning III Lille Egeby 2022.jpeg
Elev tegner_edited.jpg

KARAKTERFRI SKOLE

Prøve- og karakterfri frem til 10. klasse

Du møder ikke prøver og karakterer i den undervisningspligtige del af skoleforløbet (dvs. til og med 9. klasse) på Herning Friskole.

I stedet bruger vi anerkendte tests som grundlag for vores løbende evalueringer. På den måde fremmer vi den fortsatte læring og elevernes motivation, interesse og forståelse.

Elevernes trivsel og ambitioner
Vi tror på, at denne tilgang skaber personlig trivsel i læringen og fremmer elevernes egne, faglige ambitioner - uden at skulle motiveres af et tal/en karakter.

Afgangsprøve og adgangsprøve

På de gymnasiale uddannelser går vores elever, efter en kort optagelsesprøve, videre på lige fod med elever fra andre grundskoler.

Adgangskravet til ungdomsuddannelserne varierer fra uddannelse til uddannelse, men det er den obligatoriske afgangsprøve i 9.klasse samt prøven i de praktisk-musiske fag i 8.klasse, der giver en elev retskrav om optagelse. 


Da Herning Friskole er prøve- og karakterfri til og med 9.klasse, går vores elever op til en optagelsesprøve, når de søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Det er en 4-timers prøve, hvor eleven på computer svarer på spørgsmål i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik, og hvis vi på skolen har vurderet eleven fagligt uddannelsesparat til uddannelsen, vil det oftest ikke være noget problem at bestå prøven. 

 

En elev, der forlader os for at tage 9.klasse på eksempelvis en efterskole, har mulighed for at tage afgangsprøven på den nye skole, men som reglerne er lige nu, vil denne elev stadig mangle den praktisk-musiske prøve for at opnå retskrav om optagelse.

 

Forældre til en elev i 8.klasse har derfor ret til at kontakte kommunen og blive henvist til en folkeskole, hvor eleven kan gå til den praktisk-musiske prøve. 

I 10. klasse tilbyder vi folkeskolens afgangsprøve (FS10) i fagene dansk, matematik og engelsk, og i de tilbudsfag eleven har valgt, hvis det er prøvefag.

Du kan se statistik over10. klasses prøvekarakterer her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Efter skolen - overgangsfrekvens

Når friskoletiden er forbi, har vi tal på (her for skoleåret 2021-22), hvor vores elever fortsætter hen.

Efter 9.klasse:

  • 6 elever vælger en gymnasial uddannelse

  • 4 elever vælger erhvervsuddannelse

  • 9 elever vælger 10.klasse eller efterskole

  • 1 elev vælger anden aktivitet

Efter 10.klasse:

  • 27 elever vælger en gymnasial uddannelse

  • 9 elever vælger erhvervsuddannelse

  • 5 elever vælger andet​

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller er der noget, du gerne vil have uddybet? Så ring til os på telefon 97121166.

MOBILFRI SKOLEDAG

Fravalg af mobilen er tilvalg af fællesskabet

Vi ønsker at styrke fællesskabet og elevernes trivsel - og at skabe de bedste rammer for indlæring og undervisning med fokus, fordybelse og koncentration.

Derfor er skoledagen på Herning Friskole mobilfri, fra eleverne møder om morgenen, til de går hjem igen om eftermiddagen.

 

Eleverne beholder mobilen og andre mobile enheder (smart watch, tablet mm.) i lommen eller tasken frem til 1. time, hvor de aflevereres i skolens mobil-hoteller og låses inde, indtil skoledagen er forbi.

Styrker fællesskabet

Når vi undgår at bruge mobilen i skoletiden, undgår vi, at indholdet og brugen af den kiler sig ind i fællesskabet, fordi hver enkelt sidder i 'sin egen verden'. Dermed bliver der plads til mere fællesskab og social interaktion med klassekammeraterne - til gavn for elevernes trivsel og sammenhold.

Fordybelse og bedring læring

Det er kendt viden, at mobilen distraherer opmærksomheden og forstyrrer koncentrationen. Det forbedrer dermed vores nærvær og evne til fordybelse - og deraf vores indlæring - at mobilen ikke er der til at forstyrre.

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd

Dannelse og uddannelse er begge vigtige dele af vores værdigrundlag og undervisningsmiljø, både i den digitale og den analoge verden. Fravalget af mobiltelefonen i skoletiden ændrer ikke på dette, og den digitale dannelse og uddannelse er naturligvis fortsat på skoleskemaet. 

Tekniske hjælpemidler er i høj kurs

Vi hilser fremskridtet absolut velkomment og bruger gerne alle tekniske hjælpemidler i undervisningen. Naturligvis også mobiltelefonen, når det giver mening, og når det understøtter den undervisning og læring, vi tilbyder eleverne.

Mobilfri fritid i skolens SFO

For elever, som skal på Fritid (skolens SFO) efter skole, gælder den mobilfri zone også her, og eleverne skal opbevare mobilen i tasken, indtil de går hjem eller bliver hentet. 

Forældre kan altid ringe til skolens kontor og/eller SFO, som kan videregive (vigtige) meddelelser til eleverne. På samme måde kan eleverne låne skolens eller Fritids telefon, hvis de får behov for at kontakte forældrene i løbet af dagen.

Spørg gerne
Tag endelig fat i os, hvis du gerne vil vide mere om mobilfri skoledag på Herning Friskole.

Ring på telefon 97121166 eller send os en mail på kontoret@herningfriskole.dk.

Det-grønne-hus-1-930x405_edited.jpg

Lokaler med liv og læring

Fordi Herning Friskole er grundlagt helt tilbage i 1908, er skolen sammensat af både ældre og nyere bygninger, som er kommet til, efterhånden som behovene har ændret sig.

 

Det hele hænger dog godt sammen og er samtidig opdelt, så fx de yngste elever kan starte trygt i deres eget hus, inden de kommer ned på 'den store skole' med endnu flere muligheder.

Indenfor har vi et godt miljø: Klasselokalerne er store og lyse med elektroniske tavler, gode møbler, aflåselige opbevaringsskabe og køleskabe til elevernes madpakker.

Tag en tur rundt på skolen

- Se billederne herunder

bottom of page