top of page

 Skolens medarbejdere 

Skolens mange ansigter

Her kan du møde de mange ansatte på skolen, som hver dag møder ind og gør en forskel i undervisningen, administrationen, SFO'en og i den praktiske hverdag. Bestyrelsen er her også. Og skolens tilsynsførende.

 

Klik dig videre herunder.

Ledelse og administration

Skolens dygtige lærere

FRITID_edited.jpg

Personalet på FRITID - skolens SFO

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev eller forælder på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

Et kreativt miljø.jpg

BESTYRELSEN

Forældrene vælger bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnende, økonomiske ansvar for skolens drift og diskuterer de ting, der vedrører skolen - fx. økonomi, vedligeholdelse, lovforslag, undervisnings- og arbejdsmiljø samt forslag og idéer fra forældrene.

I skolens bestyrelse sidder 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Beslutningen træffes på generalforsamlingen af forældrene og andre stemmeberettigede fra skolens støttekreds.

 

Bestyrelsen mødes 6-7 gange om året, eller efter behov. Skolelederen og en lærerrepræsentant deltager også. 

Tag meget gerne fat i bestyrelsen, hvis du har forslag eller spørgsmål.

Skolens bestyrelse

TILSYN

Knud er skolens tilsynsførende

Herning Friskoles tilsynsførende hedder Knud Nørregaard. Knud er certificeret tilsynsførende og har mange års erfaring fra skoleverdenen, både som lærer og skoleleder.

Loven siger, at en friskole enten skal gennemføre en selvevaluering efter et ministerielt skema eller vælge en ekstern tilsynsførende, der skal være certificeret af Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende kan højst vælges for en periode på fire år. På vores skole har forældrene og de andre stemmeberettigede valgt Knud Nørregaard på skolens generalforsamling.

 

Den tilsynsførendes opgave er at føre tilsyn med, at undervisningen i dansk, regning/matematik og engelsk kan stå mål med de krav, der almindeligvis kan stilles i den offentlige skole.

Rikke Damm.jpg

Rikke Binderup Damm

Uddannelsesvejleder

Send mail: uuvrd@herning.dk

Ring på 29220268

UDDANNELSESVEJLEDNING

Studieforberedelse med vejledning

Rikke Binderup Damm er skolens uddannelsesvejleder.

 

Rikke forbereder eleverne i de ældste klasser til de studievalg, de skal træffe, når tiden på friskolen lakker mod enden.

Rikke er ansat i Herning Kommune, men kommer fast på skolen, og eleverne kender hende rigtig godt.

Tag endelig fat i Rikke og stil jeres spørgsmål.

bottom of page