top of page

 Herning Friskole fra A-Z 

Få svar på dine spørgsmål

Her finder du svar på en masse af dine spørgsmål, inden du er klar til at melde dit barn ind på Herning Friskole. Og efter dit barn er startet.

Er der noget, du stadig savner svar på, så tag endelig fat i os.

 

Ring på 97121166 eller send en mail til kontoret@herningfriskole.dk

 A - D 

Bankoaften

Hvad er det for en bankoaften, eleverne taler om?

På Herning Friskole afholder vi bankoaften - eller hyggeaften - hvert år, lige omkring den 1. december. Aftenen planlægges altid af forældrene til eleverne i 4. klasse, og formålet med aftenen er at skabe et overskud til SOS Børnebyerne, som skolen har et fast samarbejde med. 

Befordringstilskud

Kan jeg søge befordringstilskud?

Er du elev på Herning Friskole og har brug for et bus- eller togkort, refunderer skolen 40 % af prisen, hvis du opfylder disse afstandskrav fra hjem til skole:

  • 0.-3. klasse: 2,5 km - 12,5 km

  • 4.-6. klasse: 6,0 km - 16,0 km

  • 7.-9. klasse: 7,0 km - 16,0 km

  • 10. klasse: 9,0 km - 17,0 km

Læs mere om befordringstilskud her

Få mere at vide på skolens kontor eller på tlf. 97121166.

Computer

Bruger skolen computere i undervisningen?

IT er naturligvis en væsentlig del af undervisningen på Herning Friskole. Fra 0. til 3. klasse bruger eleverne skolens computere og tablets, men fra 4. klasse skal eleverne medbringe deres egen computer. Skolen stiller Microsoft Office-pakken til rådighed for eleverne.

Duks

Hvilke opgaver har duksen?

I alle klasser skiftes eleverne til at være Ugens Duks, oftest 2-3 elever ad gangen pr. klasse. Der skal fejes og tømmes skraldespande, stolene skal sættes op, og tavlerne skal viskes rene. Når opgaverne er udført, henter eleverne en lærer og får rengøringen og oprydningen godkendt.

Historieundervisning mærk historien forstå nutiden.jpg

 E - H 

Elevintra

Hvad er Elevintra?

Elevintra er den del af Skoleintra, hvor eleverne kommunikerer elektronisk med hinanden, skolens lærere, ledelse og administration - bl.a. om lektier, projekter og meget andet.

Log på Elevintra her

Elevråd

Har skolen et elevråd?

Vi er i gang med at etablere et elevråd med repræsentanter fra flere forskellige klassetrin, både elever og lærere. Elevrådet varetager elevernes interesser og kommer til at have indflydelse på skoledagen og skolens udvikling.

Emneuge

Hvad sker der i emneugen?

Hvert år i løbet af efteråret holder vi emneuge på Herning Friskole. Alle elever og alle lærere deltager og har en fælles oplevelse, hvor alle har samme fokus i 3 dage.

 

Emnerne er forskellige, tidligere har vi bl.a. arbejdet med videnskabsfestival, miniby, natur og teknik mm. 

Efterårsferie

Hvornår ligger efterårsferien?

Alle skolens elever og ansatte holder fri i efterårsferien, som falder i uge 42. Det gælder også Fritid - skolens SFO.

Se den aktuelle ferieplan på skoleintra her

Facebook

Har Herning Friskole en Facebook-profil?

Ikke endnu, men den er lige på trapperne. Indtil da kan du følge med i vores hverdag på Instagram:

Link til skolens Instagram-profil

Fagdage

Hvad vil det sige at 'have fagdag'?

Når eleverne og lærerne taler om fagdage, er det hele dage med ét fag på skemaet fra 8.00 til 13.00 (indskolingen 8-12). På den måde kan vi fordybe os mere i det enkelte fag, end vi kan til hverdag med de kortere lektioner.

 

Der er fagdag ca. hver anden uge.

Ferier

Hvornår ligger ferierne på Herning Friskole?

Ferieplanen for det aktuelle skoleår og året efter finder du her på skoleintra under kalender/ferier.

Forældreintra

Hvad kan jeg finde på Forældreintra?

Forældreintra er den del af Skoleintra, hvor elevernes forældre, skolens lærere, ledelse og administration kan kommunikere elektronisk med hinanden. 

Log på Forældreintra her

Forældremøder

Hvad foregår der på forældremøderne?

Når vi holder forældremøder, deltager klassens lærere og forældre. På møderne vender vi kommende temaer, opgaver og oplevelser - og aktuelle temaer ift. klassetrinnet. Forældremøderne afholder vi i perioden august til oktober. 

Forældresamtaler

Hvor ofte afholdes der forældresamtaler?

Hvert halve år inviterer vi til forældresamtaler (skole-hjem-samtaler), hvor vi taler lidt mere formelt om status på trivsel og faglighed for den enkelte elev. Alle samtaler er for både elev og forældre - i de yngste klasser delvist, men senere fuldt ud. 

Vi opfordrer ALTID til at tage fat i klasselæreren, hvis noget er udfordrende - uanset hvad! Det er ikke hensigtsmæssigt at vente til forældresamtalerne. Det samme gør sig gældende fra lærernes side: De tager fat i dig/jer, hvis der er behov for en indsats ift. dit barn.

Forældrerepræsentanter

Bruger Herning Friskole forældrerepræsentanter?

Ja, på hvert klassetrin vælges 2 hold forældre som forældrerepræsentanter. Opgaverne skifter, men som regel handler det om at sparre med klasselæreren om arrangementer og om at hjælpe med fx forplejning ved forældremøder. Det er også forældrerepræsentanterne, der arrangerer evt. sociale arrangementer for klassen/klassens forældre.

Fripladstilskud

Kan man søge om fripladstilskud?

Opdylder du betingelserne for at søge fripladstilskud, kan du gøre det. Kontakt kontoret for mere information eller læs mere her.

Ansøgningsskemaet skal afleveres på kontoret senest den 5. september.

Fritid

Hvad er 'Fritid'?

'Fritid' er navnet på Herning Friskoles SFO og et tilbud til alle elever fra 0. til og med 4. klasse. Læs meget mere om Fritid her

Førskolen

Hvordan fungerer førskolen?

På Herning Friskole starter førskolen den 1. juni, hvor vores kommende 0. klasses-elever møder ind for at blive fortrolige med lokaler, omgivelser, personale og deres kommende klassekammerater, inden skolen starter 'rigtigt' i august. Førskolen holder til på Fritid, som er vores SFO. Læs meget mere om førskolen her - og om Fritid her. 

Det Grønne Hus

Hvad er Det Grønne Hus?

Det Grønne Hus er huset, hvor 0. og 1. klasse holder til. Her kan eleverne starte i trygge omgivelser med egen legeplads, egen garderobe og tæt på Fritid/skolens SFO. 

Det Gule Hus

Hvad er Det Gule Hus?

Ind imellem bruges udtrykket Det Gule Hus om Fritid, som er Herning Friskoles SFO. Den gule murstensbygning ligger ved siden af P-pladsen og multibanen og har indkørsel fra Th. Nielsensgade.

Hyggeaften

Hvad sker der til Hyggeaften?

Hyggeaften og bankoaften er det samme - nemlig den aften lige omkring 1. december, hvor skolens ansatte, elever, forældre og bedsteforældre spiller banko og hygger sig. Overskuddet går altid til SOS Børnebyerne. Hygge-/bankoaftenen arrangeres altid af forældrene til 4. klasses-eleverne.

Et kreativt miljø.jpg

 I - L 

Indmeldelsegebyr

Hvad koster det at melde sit barn ind på Herning Friskole?

JFor 0. og 10. klasse betaler du et engangsbeløb for at indmelde dit barn på Herning Friskole.

Se de aktuelle priser her

Instagram

Har Herning Friskole en Instagram-profil?

Ja, og du er meget velkommen til at følge med. Vores profil hedder @herningfriskole, og vi deler stort og småt fra vores hverdag.

Find vores profil her.

Island

Hvorfor taler eleverne så meget om Island?

Som afslutning på 9. klasse rejser eleverne hvert år på lejr med deres lærere. De seneste mange år er turen gået til Island. Rejsen finansieres med den rejseopsparing, som skolen administrerer og opkræver sammen med skolepengene. Herudover tjener eleverne selv penge ved forskellige skolearrangementer og tiltag som fx restaurantuge i 9. klasse.

IT

Hvad skal eleverne selv medbringe?

Eleverne medbringer egen bærbar fra 4. klasse, og skolen stiller Office365 gratis til rådighed. 

Skolen har en IT-ansvarlig, som kan hjælpe eleverne med stort og småt. 

Juleafslutning

Hvordan holder skolen juleafslutning?

På dagen, hvor eleverne og skolens ansatte går på juleferie, samles vi først til hygge i klasserne og herefter til fælles afslutning i gymnastiksalen. Elevernes forældre er meget velkomne til at være med.

Eleverne i 8.-10. klasse holder fælles juleafslutning aftenen før.

Juleferie

Hvornår ligger juleferien?

Eleverne går på juleferie i ugen før juleaften, og de starter igen et par dage efter nytår. Se feriekalenderen på Forældreintra for specifikke datoer.

Juleklippedag

Hvad foregår der på juleklippedagen?

Juleklippedagen ligger som regel allersidst i november, så vi kan få julepyntet vores klasseværelser, inden julemåneden starter. For det er netop det, vi bruger dagen på: At lave julepynt i fællesskab. Ofte - og især i de yngre klasser - får vi hjælp af forældre og bedsteforældre, og det er altid en hyggelig dag, hvor skolen bliver 'decemberklar'.

Konfirmation

Hvornår skal vores barn konfirmeres?

Konfirmandundervisningen på Herning Friskole varetages af præsten i Herning Valgmenighed, og eleverne konfirmeres i Herning Valgmenighedskirke. Konfirmationen ligger altid første søndag efter påske.

Der kan være enkelte familier, som har et tilhørsforhold til en anden kirke, eller hvor eleven ikke ønsker at blive konfirmeret. Dette er naturligvis familiens egen beslutning.

Krakow

Rejser 10. klasse på studierejse?

I 10. klasse rejser eleverne til Krakow, Polen med deres lærerteam. Opsparingen hertil administreres af skolen og opkræves sammen med skolepengene. Få oplyst det aktuelle beløb på kontoret på tlf. 97121166

Lucia

Er der traditioner ifm. Lucia på Herning Friskole?

Hvert år i december er der Luciaoptog på skolen om morgenen på Luciadag, den 13. december (eller den skoledag, der kommer tættest på). Den stolte tradition opretholdes af pigerne fra hhv. 4 og 5. klasse, og det plejer at være en smuk oplevelse i vintermørket.

Lærerintra

Hvad finder jeg på Lærerintra? 

Som navnet antyder er Lærerintra den del af Skoleintra, hvor skolens lærere, ledelse og administration kan kommunikere elektronisk med hinanden. 

Log på Lærerintra her

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev eller forælder på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

 M - P 

Madordning

Har Herning Friskole en madordning?

Skolen samarbejder med Skolemad.nu om et alternativ til madpakken. Her kan elever og forældre bestille skolemad til levering på skolen før frokostpausen.

 

Læs mere på www.skolemad.nu.

Mini-konfirmandundervisning

Er konfirmandundervisning kun for 'de store børn'?

Den traditionelle konfirmandundervisning sker i 7. klasse og slutter med konfirmationen i marts eller april måned. Se mere under punktet 'konfirmation'.

I 3.klasse kører vi et kortere, tværfagligt forløb, kaldet ”Minikonfirmand”, hvor præsten fra Herning Valgmenighed, sammen med klasselæreren og lærerne i billedkunst, musik og kristendom præsenterer kirken, salmerne, historierne og udsmykningen for eleverne. 

Mobbepolitik

Har Herning Friskole en mobbepolitik?

Ja, det har vi - læs vores anti-mobbestrategi her.

På Fritid arbejder vi med 'Bedste Venner', som tager udgangspunkt i Mary-fondens 'Fri for mobberi'. Du er altid velkommen til at spørge os og få mere at vide. 

Mobilfri Skoledag

Hvordan er Herning Friskoles mobilpolitik?

Vi tror på, at et fravalg af mobiltelefonen (og andre mobile enheder) i skoletiden er et tilvalg af fællesskabet. Når eleverne ikke har adgang til deres mobiltelefoner i skoletiden, er der både overskud til og opmærksomhed på kammerater, læring og fællesskab. Vi bruger naturligvis teknologi (også mobiltelefonen) i undervisning og er på ingen måder teknologiforskrækkede.

 

Læs mere om Mobilfri Skoledag her.

Morgensamling

Hvad foregår der til morgensamlingerne?

Hver dag samles vi i aulaen på 'den store skole' kl. 10.10 til morgensamling og morgensang. På agendaen er meddelelser fra skolelederen, lærerne eller elevrådet. En gang om ugen er der nyere sange på storskærm og lærerband. Så bliver der sunget igennem!

Priser

Hvad koster det at gå på Herning Friskole?

De aktuelle priser på, hvad det koster at have et barn (eller flere) på Herning Friskole finder du på denne side:

Priser og pladser

Prøve- og karakterfri skole

Hvordan?

Herning Friskole afholder ikke prøver og giver ikke karakterer i 0. til og med 9. klasse. I stedet får eleverne udtalelser. Vi tror på, at denne tilgang skaber personlig trivsel i læringen og fremmer elevernes egne, faglige ambitioner - uden at skulle motiveres af et tal/en karakter.


I 10. klasse giver skolen karakterer, og eleverne har mulighed for at gå til eksamen.

Læs meget mere her

Fire gange Pippe_edited.jpg

 Q - T 

Skole-hjem-samtaler

Hvor ofte afholdes der skole-hjem-samtaler?

Hvert halve år inviterer vi til skole-hjem-samtaler (forældresamtaler), hvor vi taler lidt mere formelt om status på trivsel og faglighed for den enkelte elev. Alle samtaler er for både elev og forældre - i de yngste klasser delvist, men senere fuldt ud. 

Vi opfordrer ALTID til at tage fat i klasselæreren, hvis noget er udfordrende - uanset hvad! Det er ikke hensigtsmæssigt at vente til skole-hjem-samtalerne. Det samme gør sig gældende fra lærernes side: De tager fat i dig/jer, hvis der er behov for at se nærmere på noget irt. den enkelte elev.

Skolefest

Holder I skolefest på Herning Friskole?

Ja da. Og nej. For jo, selvfølgelig holder vi skolefest for alle skolens elever, men vi holder ikke festen på selve skolen. Festen foregår i teatersalen i Huset No. 7 på Nørregade, fordi skolefesten samtidig er tidspunktet, hvor vores 6. klasse optræder med deres skuespil, og de fortjener en professionel scene med god plads til alle forældre og søskende. 

 

Skolefesten (og skuespillet) foregår altid torsdag i uge 6, lige på tærsklen til vinterferien i uge 7.  

Skoleintra

Hvilket intranet bruger Herning Friskole

På Herning Friskole bruger vi Skoleintra: Elevintra, Forældreintra og Lærerintra. 

Skoleintra er knudepunktet for vores elektroniske kommunikation om dagligdagen, praktisk information, fælles projekter og meget mere. På Skoleintra ligger også en masse information i form af skemaer, feriekalender, lektiebog og meget andet.

Skoleintra erstatter naturligvis aldrig den menneskelige kontakt - hverken i hverdagen, eller hvis der er tunge eller lette emner, som skal vendes. Tag fat i os på tlf. 97121166.

Log på Skoleintra her

Skolekreds

Hvad er Herning Friskoles skolekreds?

Skolekredsen er baggrund for skolens virke og består af

forældre (forældrekredsen) og andre, der har interesse i skolen. Dvs. at forældre, der en dag ønsker at få deres børn på skolen, eller som tidligere har haft elever på skolen samt tidligere ansatte og andre, der er interesserede i skolen kan være medlem af skolekredsen.

Skolekredsens medlemmer har adgang til at deltage i den årlige generalforsamling og dermed har medlemmerne også både ret til at stille op til valg til bestyrelsen og til at vælge medlemmer af bestyrelsen. 

Skolekredsens medlemmer bliver inviteret til forskellige arrangementer på skolen og vil flere gange årligt modtage en nyhedsmail, der fortæller om skolens aktiviteter. 

For at være medlem af skolekredsen, skal du søge medlemskab ved at kontakte skolens kontor på 97121166. Det årlige kontingent (pt. 100 kr.) opkræves automatisk med skolepengene for nuværende familier på skolen. Øvrige medlemmer betaler via PBS. 

 

For at have adgang til generalforsamlingen, der afholdes i april, skal kontingentet være indbetalt på skolens konto i februar.

Skolelørdag

Går man også i skole om lørdagen på Herning Friskole?

Nej, det gør man ikke. Men en gang om året (forår) har vi Skolelørdag, som er en obligatorisk skole(formid)dag for eleverne i 0. til 7. klasse, hvor deres forældre og søskende også er meget velkomne. 

Skolelørdag har forskellige temaer, og arrangeres altid af forældrene til eleverne i 3. klasse, og det er altid spændende for både eleverne og skolens ansatte, hvad forældrene har fundet på.

Skolepenge

Hvad koster det at gå på Herning Friskole?

Betalingen pr. elev på Herning Friskole for hhv. skole og SFO afhænger af klassetrin, om der er søskende og eventuelle andre faktorer. Beløbet betales i 11 rater pr. år.

Se de aktuelle priser her

Kontakt kontoret på telefon 97121166, hvis du har spørgsmål til skolepengene

Skuespil

Hvilken klasse står for det årlige skuespil?

Det er altid eleverne i 6. klasse, som sætter det skuespil op, som vises ifm. skolefesten i uge 6. Når eleverne får ny klasselærer i starten af 6. klasse, er arbejdet med skuespillet en rigtig god 'ryste-sammen-oplevelse', og mange elever vurderer skuespillet som én af de største oplevelser i hele skoletiden.

Søskenderabat

Får jeg søskenderabat, hvis jeg har flere børn på skolen?

Ja, det gør du. Næstældste barn koster 3/4 af prisen, og tredjeældste og følgende børn koster 1/2 af prisen.

 

Se de aktuelle priser her

Storlejr

Hvad betyder storlejr?

Hvert tredje år tager alle elever fra og med 2. klasse til og med 8. klasse på fælles lejrtur i 4 dage. Som regel går turen til Sletten i nærheden af Ry, hvor de ældste elever bor i telte, mens de yngste bor i lejrhuset. Traditionen skaber et stærkt fællesskab mellem eleverne på de forskellige klassetrin, men også mellem elever og lærere og indbyrdes mellem skolen medarbejdere.

På samme tid har 0. og 1. klasse deres egen overnatning i Det Grønne Hus, og de nyder at kunne lege på Den Store Skole uden de store elever.

9. klasse er på ca. samme tidspunkt på deres afslutningsrejse, som de har sparet op til gennem flere år.

Udflugt til Himmelbjerget.jpg

 U - Å 

Udflugter

Tager I på udflugter med eleverne?

Ja, det gør vi jævnligt. Både på gåture, på cykel, med bus eller tog. Udflugterne har altid en relation til et emne i undervisningen, fx når vi tager på besøg hos en biavler eller en tur til Himmelbjerget.

Uni-login

Hvad kan jeg med Uni-login?

Uni-login er en loginløsning, som består af et brugernavn og en adgangskode, der kan anvendes af alle børn og forældre i grundskoler og dagtilbud. 

Når dit barn starter på skolen, skal der oprettes et Uni-login, som følger eleven hele vejen gennem skoletiden. Læs meget mere om Uni-login her hos Styrelsen for IT og læring, hvor du bl.a. kan læse om oprettelse og ændring af adgangskoder mm.

Med deres Uni-login har alle elever adgang til mange rigtig gode undervisnings- og hjælpeprogrammer til alle klassetrin – herunder fx læse/skrive-hjælp med CD-ord og IntoWords.skoleordbog.dk – Gyldendals fremragende ordbøger online med adgang til Dansk-, Dansk/Engelsk/Dansk-, Dansk/Tysk/Dansk- ordbøgerne.

Venteliste

Er der venteliste for at blive elev på Herning Friskole?

Ja, det er der. Primært fordi søskendebørn altid har fortrinsret, men også fordi vi er så heldige, at mange gerne vil have deres børn til at gå på vores skole. 

Vi anbefaler derfor, at du skriver dit barn op til 0. klasse så tidligt som muligt.

Skriv dit barn op her

Er du tilflytter, eller ønsker dit barn at flytte skole, så kontakt os på telefon 97121166 for at høre, om vi har ledige pladser.

Vinterferie

Hvornår ligger vinterferien?

På Herning Friskole holder vi vinterferie i uge 7 som de øvrige skoler i Herning Kommune. Bemærk, at skolens SFO i udgangspunktet følger skolens ferier, og at Fritid derfor også holder lukket i uge 7.

Se den aktuelle ferieplan her på Forældreintra

Værkstedsundervisning

Hvad lærer man i værkstedstimerne?

I de yngste klasser (0. og 1. klasse) har eleverne værkstedstimer, hvor de to klasser arbejder sammen og får hjælp af en ekstra underviser - vores pædagogiske leder. I værkstedstimerne arbejder vi med forskellige temaer, kreative indslag og mange andre ting.

Årshjul

Har skolen et årshjul med traditioner, der går igen, år efter år?

Ja - det har vi. Der er både bankoaften og juleklippedag, grillaftener og meget, meget mere.

 

Læs meget mere under 'skoleåret'.

bottom of page