top of page

0. til 9. klasse

FRISKOLELIVET

Et skoleliv for børn i udvikling

Der er naturligvis forskel på, hvad eleverne lærer og oplever på de forskellige klassetrin. Undervisningen følger alle godkendte læreplaner og følger børnenes naturlige udvikling.

 

Det kan du læse meget mere om på denne side.

Klik dig videre herunder til det klassetrin, du vil vide mere om.

0. klasse

Nu starter skolelivet, og alt er helt nyt. Derfor handler meget af skoleåret om at lære det nye fællesskab at kende: kammeraterne, de voksne, vores nye omgivelser, dagens rutiner og hvordan vi går i skole, i det hele taget.
I 0. klasse får du den klasselærer og matematiklærer, som følger dig til og med 5. klasse.


0. klasse bor i 'Det Grønne Hus' ved siden af 1.klasse. Vores to klasser deler legeplads, og vi bruger tid på at lege sammen, så vi bliver trygge ved hinanden, knytter nye venskaber og lærer nye regler, lege og spil.


På skemaet står der dansk, matematik, idræt, sang/musik og værkstedsfag.

 

Dansk
I dansk arbejder vi med bogstavernes navne, form og lyde, og efterhånden bliver bogstaverne til ord og sætninger. Vi arbejder med børnestavning, opdagende skrivning, læsning af små tekster og andre aktiviteter, som alle danner grundlaget for den første læsning. 


Vi tager også 'gå-kort', er på lejr og deltager i fællesarrangementer på ’den store skole’. Vi synger sange, spiller spil og lytter til højtlæsning. Vi har fysiske aktiviteter, kreative projekter, teater, ture ud af huset og meget, meget mere. Der er gang i ’Det Grønne Hus’, og vi er så parate og ivrige for at lære.


Matematik
I matematik arbejder vi med tallene på alle mulige måder: 10’er-venner, figurernes former og de første regnestykker med plus og minus. Vi bruger meget tid på ’hands-on’-aktiviteter, tallege og -spil i mange udgaver.

 

Idræt

I idræt handler det om motorik, bevægelse og at lære kroppen at kende, at forstå og bruge regler i lege og boldspil, og - ikke mindst - at udvikle vores sociale kompetencer.

 

Sang og musik
I sang og musik arbejder vi med en masse dejlige sange, der går i tråd med alle de andre fag i både emner, årstid og almen dannelse. 

 

Værkstedstimer
Værkstedstimerne har vi sammen med 1.klasse. Her arbejder vi med forskellige, faglige emner eller kreative projekter. 

 

Inspirationen til indholdet i disse timer får vi fx fra årstiderne, naturen, historiske begivenheder, lokalsamfundet mm.  Timerne kan også bruges til ”ud af huset”-oplevelser.

 

Vi har altid 3 voksne til vores 2 klasser i værkstedstimerne.

Skole-hjem-samtaler
I vores første skoleår har vi skole-hjem-samtaler 2 gange. Den ene samtale er et ”hjemmebesøg”, hvor vi får besøg af lærerne hjemme hos os selv. Den anden samtale foregår på skolen.

0 klasse Herning Friskole.jpeg
1 klasse tegner kæledyr.jpg

1. klasse

Første klasse bor i Det Grønne Hus sammen med 0. klasse. Vi er de ældste i huset og hjælper de nye elever med at finde sig til rette.

Vi læser og staver

I 1. klasse lærer vi at læse og stave på forskellige måder. Vi bruger børnestavning til at skrive og læse vore egne historier, og vi har rigtige bøger med forskellige opgaver og aktiviteter.

Af og til besøger vi skolens bibliotek, hvor vi kan låne bøger med hjem.

Somme tider laver vi skuespil eller foredrag og viser det for vores forældre og de andre klasser.

Værkstedstimer mm.

Vi har værkstedstimer sammen med 0. klasse og lærer om dyr, årstider, brand, krop og sundhed - og meget andet. Vi klipper og klistrer, tager på ture, lærer forskellige lege og at lege sammen.

Nye fag

De nye fag i 1. klasse er de to fortællefag - kristendom og historie. Her lærer vi om Det Gamle Testamente og i historie de gamle danske gude- og heltesagn.

Lejr

Sidst på året har vi lejr sammen med 0. klasse, hvor vi overnatter på skolen og hygger os sammen.

2. klasse

I 2. klasse flytter vi ned på 'den store skole' til eleverne fra 3. til 10. klasse. Vi vokser med opgaven dag for dag, i de nye og store, men dog stadig trygge omgivelser.

Vores klasselokale ligger som det første for enden af den lange gang, hvor vi stadig har det lidt for os selv. Vi har vores egen legeplads, som vi deler med 3. klasse, men må naturligvis være på hele skolen. Vi bruger også multibanen, boldbanen, biblioteket og resten af skolens arealer, både i frikvartererne og i undervisningen.

Hver dag deltager vi i morgensangen, og vi skal nu vænne os til faste ringetider. Vores frokost spiser vi ikke længere på Fritid, men i klassen sammen med én af vores lærere.

Idrætstimerne

Som hovedregel er vi udenfor i perioden indtil efterårsferien og igen efter påske. Det kan være køligt og fugtigt, så husk ekstra sko. I perioden, hvor vi er inde, er det en god idé med indendørssko. Efter idræt bader vi alle, så husk håndklæde.

Nye fag: Billedkunst og natur

Billedkunst kommer nu på skemaet med to lektioner om ugen. Det foregår i Det Røde Hus, og vi er i disse timer delt i to hold, så halvdelen af klassen har billedkunst og den anden halvdel har dansk.

Natur er også et nyt fag. Her har vi en lektion om ugen, hvor vi begynder at lære mere om naturen omkring os.

Juleafslutning og fælleslejr

Til den fælles juleafslutning har vi den smukke og rørende tradition, at det altid er eleverne i 2. klasse, der bærer lys ind til det store juletræ, mens hele skolen synger salmen 'Nu tændes tusind julelys'. 

Når skolen i juni, hvert tredje år, har fælleslejr, er vi elever fra 2. klasse med som de yngste, og det plejer at gå rigtig, rigtig godt. Fælleslejren skaber sammenhold mellem alle elever og lærere på skolen, og alle er gode til at hjælpe hinanden.

Store og små.jpg
Dukketeater og publikum i tredje klasse Herning Friskole.jpeg

3. klasse

I 3. klasse rykker vi et lokale længere hen ad gangen og gør plads til den nye 2. klasse lige ved indgangen.

 

De nye fag i 3. klasse er engelsk og håndarbejde, begge med to lektioner om ugen. Musik fortsætter - nu med 2 lektioner om ugen.

Vi optræder til juleafslutningen

Inden vi går på juleferie, holder vi fælles juleafslutning på skolen. Her er det altid os fra tredje klasse, der optræder med et skuespil, en sang eller et andet underholdende indslag. 

Dukker og dukketeater

Vi fortsætter med to lektioner i billedkunst, og vi kombinerer fagene håndarbejde og billedkunst, når vi laver stangdukker til vores dukketeater, som vi arbejder med i dansktimerne. Hovederne laver vi i billedkunst, kroppen og tøjet i håndarbejde. Vores dukketeater bliver bl.a. vist for klassens forældre.

Lejr

Hvis det ikke er et år med fælleslejr på skolen (vi har fælleslejr hvert 3. år), tager 3. klasse på lejr sammen med 2. klasse. 

Cyklistprøve

I 3. klasse tager eleverne også den lille cyklistprøve. Her får eleverne gennemgået og godkendt deres cykler, har trafikundervisning og cykler på en øvebane. Og så er vi klar til at tage på cykelture med skolen.

Forældreopgaver

Det er forældrene til 3. klasses-eleverne, der planlægger og arrangerer en skolelørdag i foråret for hele skolen. På denne dag laver alle en fælles aktivitet, som kan være undervisning, sport, værkstedsaktiviteter eller lign.

Mini-konfirmandundervisning

Herning Valmenighed tilbyder minikonfirmandundervisning for 3. klasses-eleverne efter skoletid. Undervisningen er ikke en del af pensum og naturligvis ganske frivillig.

4. klasse

Fra 4. klasse begynder vi at bruge vores egne computere i undervisningen. Vi har naturligvis brugt både (skolens) tablets og computere frem til nu, men behovet for egen computer bliver større og større, så det er vigtigt, at vi selv har en computer inden starten på 4. klasse.

Skolen stiller Office365 gratis til rådighed for os.


Idræt
I idrætsundervisningen og badet bagefter er vi nu sammen med eleverne fra 5. klasse. 

Svømning
Gennem hele skoleåret har vi to lektioners svømning på skemaet. Vi cykler selv til Herning Svømmehal, sammen med 2 lærere. Sidst på skoleåret deltager vi i en svømmedag for alle kommunens 4. klasser. 

 

Nu fire kreative fag
De kreative fag udvides nu til også at indeholde sløjd. De kreative fag håndarbejde, billedkunst og sløjd kommer til sammen op på 4 ugentlige lektioner. 

 

De kreative fag har vi også sammen med 5. klasse, hvor vi er inddelt i hold, så hver enkelt af os kommer omkring alle tre fag i løbet af skoleåret. 

 

Herudover har vi to ugentlige lektioner i musik. Den ene lektion er for den samlede klasse, mens den anden lektion er opdelt for hhv. piger og drenge.

 

Lucia i 4. klasse
I 4. klasse medvirker pigerne i de årlige Lucia-optog sammen med pigerne fra 5. klasse. 


Forældreopgaver
Forældrene i 4. klasse står for at arrangere skolens traditionelle hyggeaften med bl.a. bankospil. Overskuddet går ubeskåret til SOS Børnebyerne.

4 klasse klasselokale.jpg
5 klasse Herning Friskole.jpg

5. klasse

5. klasse er det sidste skoleår med vores nuværende klasselærer-team, inden vi får nye lærere fra 6. klasse.

Vores klasselokale er nu det i hjørnet - midt mellem de yngste og de ældste klasser.

Historie og Europaopgave

I 5. klasse arbejder vi bl.a. med vores første, større, skriftlige opgave, Europaopgaven, som vi laver i vores dansk- og naturtimer. Vi lærer at fordybe os i et emne, laver research og sætter det hele sammen i en større, skriftlig opgave, som vi til sidst præsenterer mundtligt for klassen.

Historiefaget udvides i 5. klasse til to ugentlige timer.

De fire kreative fag

Der er fortsat i alt fire ugentlige lektioner i sløjd, håndarbejde og billedkunst. Vi er inddelt i hold sammen med 4. klasses-eleverne, på samme måde som i sidste skoleår, hvor hver elev kommer igennem hvert fag i 2 perioder i løbet af skoleåret.

Der er også i 5. klasse to ugentlige lektioner i musik. Den ene lektion er for hele klassen, mens den anden lektion er kønsopdelt i piger og drenge. Deleholdstimen giver god mulighed for at øve samspil.

Idræt

Idrætstimerne har vi sammen med 4. klasse, og vi bader naturligvis bagefter, så få håndklædet med i idrætstasken.

Lucia
I december deltager 5. klasses piger i Luciaoptoget sammen med pigerne fra 4. klasse. Både i optoget på skolen, og når vi besøger andre steder som fx et ældrecenter.

6. klasse

Der er flere store højdepunkter i 6. klasse, hvor vi får et nyt klasselærer-team, som følger os til og med afslutningen i 9. klasse.

Skuespil

Det største højdepunkt er skuespillet, som vi arbejder med fra midten af december til og med torsdag i uge 6, hvor vi viser stykket ifm. skolefesten. Alle elever har en rolle i stykket, og i samarbejde med lærere og forældre klargøres kulisser, kostumer osv. Arbejdet med skuespillet plejer at være én af skoletidens største oplevelser for eleverne på Herning Friskole, og det ryster klassen rigtig godt sammen, både indbyrdes og med det nye klasselærer-team.

Nu tysk og hjemkundskab

I 6. klasse starter vi på tyskundervisningen på skolen med to lektioner om ugen. 

Klassen får nu også hjemkundskab, hvor vi laver spændende og nærende mad, og vi holder lagkagekonkurrence og julefrokost. Klassen deles i to hold, som har hjemkundskab et halvt år ad gangen. Opdelingen gælder også sløjd, musik og formning, så eleverne kommer omkring alle fire fag i løbet af skoleåret.

Idræt i Idrætscenter Holing

I 6. klasse har eleverne idræt sammen med 7. klasse. I vinterhalvåret foregår idrætsundervisningen i Idrætscenter Holing, hvor vi cykler frem og tilbage.


Den Store Cyklistprøve

I løbet af skoleåret tager vi Den Store Cyklistprøve, hvor vi arbejder med teori og praktik og slutter med en praktisk prøve på en udvalgt rute i byen.

Natur får fokus 

I natur deltager vi som regel i Videnskabsfestival på Herningholm Gymnasium og i Kommunemesterskabet i Orienteringsløb. Vi laver også en større, selvstændig opgave om et land i Afrika, som vi afslutter med en mundtlig fremlæggelse for klassen.

Beslutning om lejrskole i 9. klasse

Forældrene og klassen tager i 6. klasse en fælles beslutning om en lejrskole til udlandet i 9. klasse. Besluttes det at rejse, starter opsparingen her, og klassen kommer til at arbejde på forskellige måder i de kommende skoleår for at rejse penge til turen.

De seneste mange år er turen gået til Island, som har været en kæmpe naturoplevelse for de unge mennesker.

Sjette klasse på AQUA.jpeg
Piger i aulaen på Herning Friskole 2023.heic

7. klasse

I 7. klasse arbejder vi videre på at skærpe det faglige niveau i skolefagene.

Konfirmation

Herudover fylder konfirmationen rigtig meget for os.

 

Konfirmationen for eleverne på Herning Friskole ligger altid på første søndag efter påskesøndag.

Konfirmationsforberedelsen foregår på skolen for de elever, der har valgt at blive konfirmeret i Herning Valgmenighed, som skolen arbejder tæt sammen med. Undervisningen varetages af valgmenighedspræsten hver tirsdag morgen.

Vælger eleven at blive konfirmeret i en anden kirke, foregår undervisningen i samme tidsrum, blot et andet sted.

Praktiske opgaver

I årets løb har vi en række forskellige praktiske opgaver som elever i 7. klasse.

 

Fx er det vores ansvar at stille stole op til forskellige arrangementer på skolen. Og til skolens hyggeaften med bankospil er det os, der arrangerer videofremvisning for de yngste elever og diskotek for de lidt større elever.

Boder til skolefesten

Til skolefesten i februar, hvor 6. klasse står for skuespillet, har vores klasse forskellige boder og tombolaer, der kan spilles og vindes på. Overskuddet herfra går til klassens studietur i 9. klasse.

8. klasse

I 8. klasse bliver vi nu en del af overbygningen, hvor vi har valgfag og idræt sammen med 9. og 10. klasserne.

Hvad skal der ske efter skolen?

Der bliver nu langsomt mere fokus på, hvad vi skal efter vores grundskoleforløb. UU-vejlederen kommer forbi flere gange i skoleåret, vores uddannelsesparathed skal vurderes, og i slutningen af skoleåret skal vi i brobygning, dva. ud på ungdomsuddannelserne nogle dage for at mærke, hvordan det bliver at gå der.

Skole-hjem-samtaler med flere lærere

Ved skole-hjem-samtalerne i 8. klasse, deltager både dansk-, sprog- og matematiklærerne fra klassen, så vi i fællesskab kan danne os et billede af, hvordan det går i dagligdagen, og hvad der skal til, for at vi udvikler os bedst muligt, både fagligt og modenhedsmæssigt.

Lejrskole i Tyskland

Der er tradition for, at vi tager til Sydslesvig på lejrskole i 8. klasse. Her venter en uge med fokus på Danmarks historie, det danske mindretal i Tyskland og på det sociale fællesskab i vores egen klasse.

Julen i 8. klasse

Ved juletid er der jule-skøjteløb for de ældste klasser en fredag i idrætstimerne, og juleafslutningen foregår nu den sidste aften før ferien med risalamande, pakkeleg, og hygge sammen med 9. og 10. klasserne.

Projektopgave i uge 6

I uge 6, hvor vi plejer at være optagede af emneuge og skolefest, skal vi nu arbejde med projektopgave hele ugen.

8 klasse i rundkreds.jpg
9 klasse i aulaen.jpg

9. klasse

Skoletiden lakker mod enden, når vi starter i 9. klasse.


Inden afslutningen er der dog mange brikker, der skal falde på plads, så vi bliver parate til en kommende ungdomsuddannelse. Både fagligt, socialt og modenhedsmæssigt, og hvor både vores hjem, skolen og uddannelsesvejlederen spiller en stor rolle.

Uddannelsesparathed

I 9.klasse skal alle elever vurderes, om vi er klar til at gå videre på en ungdomsuddannelse ved skoleårets slutning. Uddannelsesparathedsvurderingen laver skolen i et fællesskab mellem eleven, lærerne og uddannelsesvejlederen.

Opgaven er at finde den eller de uddannelser, der er bedst egnede til hver enkelt af os - ud fra vores kvalifikationer, forudsætninger og, ikke mindst, vores egne fremtidsønsker.

Brobygning

I løbet af efteråret er vi i brobygning. Her kan vi besøge den/de uddannelsesinstitutioner, vi har interesse i, i 2-3 dage for at få en fornemmelse af, hvad vi skal vælge.

Tilmelding til ungdomsuddannelse

Inden 1. marts skal alle elever være tilmeldt en ungdomsuddannelse, uanset om vi ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Vi kan naturligvis også vælge at fortsætte i 10. klasse på Herning Friskole, på en efterskole eller et helt tredje sted.

Projektopgaven

Projektopgaven er den afsluttende opgave, som afrunder et langt skoleforløb, og hvor vi viser vores faglige kompetencer i både de praktiske og de teoretiske fag. 


Kort før juleferien får vi det overordnede emne. Vi skal beskrive en samfundsrelevant problemstilling og komme med forskellige løsningsmuligheder. Vi beslutter selv et underemne, som passer til hovedemnet - og noget, vi interesserer os for.

I de efterfølgende måneder arbejder vi med opgaven, som skal afleveres i uge 6. I opgaveløsningen bruger vi både vores praktiske, kreative og teoretiske viden og evner.

I ugerne efter vinterferien (fra uge 8) fremlægger vi opgaverne og får dem evalueret.

Ingen eksamener

Da Herning Friskole er en eksamensfri skole til og med 9. klasse, er der almindelig skolegang lige frem til dimissionen sidst i juni måned. Dog afbrudt af vores studierejse.

Studierejse

Gennem mange år er vores studierejse i 9. klasse gået til Island. Vi har sparet op, siden vi startede i 6. klasse, men for at turen kan gennemføres, deltager vi i forskellige, fælles projekter, hvor vi selv kan tjene penge til rejsen.

Et eksempel er vores restaurantprojekt. Her planlægger og gennemfører vi i fællesskab en uge, hvor elever, forældre, bedsteforældre og skolens ansatte kan gå på skolens 'pop-up-restaurant'. Vi driver selv hele processen: fra idé og koncept, over 'ansættelse' af tjenere, kokke og øvrigt personale - til opvask, oprydning og afvikling.

Det er en hård, men god og lærerig oplevelse, hvor vi ser nye sider af hinanden og bliver rystet endnu bedre sammen. Og så er det meget tilfredsstillende selv at have tjent pengene til vores tur.

Studierejsen ligger sidst på skoleåret og er en perfekt afslutning på vores tid på Herning Friskole - inden den endelige afslutning til dimissionen sidst i juni måned.

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

bottom of page