top of page

Priser og pladser

PRISER

Det koster det at gå på Herning Friskole

Her kan du se, hvad det koster pr. elev at gå på Herning Friskole i skoleåret 2023-24. 

 

Beløbet betales 11 gange pr. år (juli er betalingsfri) og afhænger af det klassetrin, eleven går på - og om der evt. er søskende på skolen.

Skolepenge

0.-3. klasse: kr. 1.000 i 11 rater pr. skoleår*

4.-9. klasse: kr. 1.100 i 11 rater pr. skoleår*

10. klasse: kr. 1.375 i 11 rater for skoleåret

Taksterne for skoleåret 2024-25 bliver:

0.-3. klasse: kr. 1.100 i 11 rater pr. skoleår*

4.-9. klasse: kr. 1.200 i 11 rater pr. skoleår*

10. klasse: kr. 1.200 i 11 rater for skoleåret

SFO - Fritid

0.-3. klasse: kr. 750 i 11 rater pr. skoleår

Indmeldelsesgebyr - engangsbetaling

For 0. klasse: kr. 1.000

For 10. klasse: kr. 1.250 (inkl. introtur)

Obligatorisk rejseopsparing

0.-6. klasse: kr. 50 i 11 rater pr. skoleår

7.-9. klasse: kr. 150 i 11 rater pr. skoleår

10. klasse: kr. 400 i 11 rater for skoleåret

Svømmeundervisning

4. klasse: kr. 50 i 11 rater pr. skoleår

Herudover betales for lejrture, ekskursioner mm.

* Søskenderabat

Fra 0. til 9. klasse er der søskenderabat på skolepengene, hvor du betaler 3/4 pris for det næstældste barn og 1/2 pris for tredje-ældste og følgende børn på skolen. Søskenderabatten gælder ikke betaling for SFO.

Udmeldelse

Skal eleven meldes ud af Herning Friskole eller SFO/Fritid, skal udmeldelsen ske begge steder med en måneds varsel fra udgangen af en måned.

Ansøgning om fripladstilskud

Ønsker du at søge fripladstilskud, skal du henvende dig til os på kontoret og få mere at vide om betingelserne for ansøgning.

Ansøgning om befordringstilskud

Du kan i nogle tilfælde få tilskud til dit barns transport til og fra Herning Friskole. Ønsker du at søge befordringstilskud, skal du henvende dig til os på kontoret og få mere at vide om betingelserne.

Kontakt os på telefon 97121166 og få svar på alle dine spørgsmål om skolepenge mm.

Ledige pladser lige nu

 

Der er enkelte ledige pladser i:

3.klasse og 5.klasse

Men ring endelig og spørg til andre årgange:

Telefon 97121166

Klasselokale i Det Grønne Hus 1 klasse 2023.jpg

VENTELISTER

Ventelister og ledige pladser

Vores erfaring viser, at vi får flere ansøgninger, end vi har pladser. Derfor har vi som regel venteliste til både 0. klasse, 10. klasse og klassetrinene derimellem.

Vi anbefaler derfor, at du skriver dit barn op til Herning Friskole i god tid til skolestart.

Søskendebørn har fortrinsret

På Herning Friskole har søskendebørn til elever, der pt går på skolen, fortrinsret til de ledige pladser. Men vi har naturligvis altid plads til flere elever. 

Skoleskift

Er du tilflytter, eller ønsker dit barn at flytte skole af andre årsager, så kontakt os gerne i så god tid som muligt og hør om mulighederne.

Få mere at vide

Ring på telefon 97121166 eller send en mail til kontoret@herningfriskole.dk.

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev eller forælder på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

bottom of page