top of page

Fag, mål og læseplaner

MÅL OG LÆSEPLANER

Friskolen følger Folkeskolens Fælles Mål og læseplaner

Herning Friskole følger 'Fælles Mål' - de nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner.


Vi følger målene i alle skolens fag - for så vidt fagenes navne kan genfindes i den måde, vores skoleforløb er opbygget. Således holder vi fx fast i den 'gamle' opdeling i fagene sløjd og håndarbejde.

Desuden følger skolen Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner som undervisningsplaner.

Læs meget mere her på Danmarks Læringsportal.

Fagudbuddet på Herning Friskole

Her kan du se timetallet pr. fag om ugen på hvert klassetrin.
En time/lektion er 50 minutter.

0. klasse

Dansk: 10 timer
Matematik: 5 timer
Musik: 1 time
Idræt: 2 timer
Værkstedsundervisning*: 4 timer

 

* Værkstedsundervisningen foregår oftest sammen med 1. klasse. Vores pædagogiske leder deltager også i disse timer, så der er tre voksne til de to klasser.

3. klasse

Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Musik: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 1 time
Formning*: 2 timer
Håndarbejde*: 2 timer
Engelsk**: 2 timer

* I 3. klasse deles eleverne, så halvdelen har formning, mens den anden halvdel har håndarbejde. Dette forgår to gange om ugen.

** Begynderundervisningen i engelsk foregår i store træk mundtligt. Eleverne bruger derfor først engelskbøger ret sent i 4. klasse.

 

6. klasse

Dansk: 7 timer
Matematik: 5 timer
Musik*: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Tysk**: 2 timer
Formning*: 2 timer
Sløjd*: 2 timer
Hjemkundskab*: 3 timer

* I fagene formning, sløjd, hjemkundskab og musik foregår undervisningen sammen med 7. klasse. Der rokeres mellem fagene i løbet af året.

 

** Begynderundervisningen i tysk foregår på samme måde som begynderundervisningen i engelsk i 4. klasse: Mest mundtligt og først senere med brug af bøger.

9. klasse

Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Idræt*: 2 timer
Historie: 1 time
Geografi: 1 time
Biologi: 2 timer
Engelsk: 4 timer
Tysk: 4 timer
Fysik: 2 timer

Valgfag**: 2 timer (minimum)
Samfundsfag: 1 time

* 8., 9. og 10. klasse har idræt sammen. Der er tilknyttet 3-4 lærere, så eleverne har mulighed for at afprøve flere forskellige idrætsdiscipliner. 

 

Idrætsundervisningen foregår i Idrætscenter Holing, hvor vi cykler frem og tilbage.

** Valgfagene er for hele overbygningen (8., 9. og 10. klasse) og vælges på tværs af årgangene. Fagene kører i moduler af 4-8 ugers varighed. På den måde kan eleverne stifte bekendtskab med flere forskellige områder i løbet af skoleåret.

Valgfagene dækker over kreative fag, praktiske fag, faglig fordybelse mm.

Det afhænger af elevernes valg, om holdene kan etableres, og fagene skifter derfor fra år til år.

1. klasse

Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Musik: 1 time
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Værkstedsundervisning*: 4 timer

 

* Værkstedsundervisningen foregår oftest sammen med 0. klasse. Vores pædagogiske leder deltager også i disse timer, så der er tre voksne til de to klasser.

4. klasse

Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Musik: 2 timer
Idræt: 1 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 2 timer
Engelsk*: 3 timer
Formning**: 4 timer
Håndarbejde**: 4 timer
Sløjd**: 4 timer
Svømning***: 2 timer

* Begynderundervisningen i engelsk foregår i store træk mundtligt. Eleverne bruger derfor først engelskbøger ret sent i 4. klasse.

** Fagene formning, håndarbejde og sløjd læses sammen med 5. klasse. Eleverne fra de to årgange er delt op på tre hold og følger det enkelte fag i 13 uger, hvorefter der rokeres.


*** Svømmeundervisningen foregår i Herning Svømmehal, og vi cykler frem og tilbage med 2 lærere. Eleverne har ca. 45 min. i vandet.

7. klasse

Dansk*: 8 timer
Matematik: 5 timer
Musik**: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Konfirmationsforberedelse***: 2 timer 
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Tysk: 3 timer
Fysik: 2 timer
Formning**: 2 timer
Sløjd**: 2 timer
Hjemkundskab**: 3 timer

 

* Af de 8 timers dansk bruges 2 timer tirsdag morgen til konfirmationsforberedelse i lidt mere end halvdelen af skoleåret.

** I fagene formning, sløjd, hjemkundskab og musik foregår undervisningen sammen med 7. klasse. Der rokeres mellem fagene i løbet af året.

*** Kristendomsundervisningen består af de 2 timers konfirmandundervisning v/præsten i lidt mere end halvdelen af skoleåret.

10. klasse

Obligatoriske fag:

Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Engelsk: 4 timer
Samfundsfag: 3 timer
Idræt*: 2 timer
Valgfag**: 2 timer

Tilbudsfag*:

Tysk: 4 timer
Fysik/kemi: 2 timer
Naturfag: 2 timer
Musik: 2 timer
Lektiecafé/studietid: 2 timer

* 8., 9. og 10. klasse har idræt sammen. Der er tilknyttet 3-4 lærere, så eleverne har mulighed for at afprøve flere forskellige idrætsdiscipliner. Idrætsundervisningen foregår i Idrætscenter Holing, hvor vi cykler frem og tilbage.

** Valgfagene er for hele overbygningen (8., 9. og 10. klasse) og vælges på tværs af årgangene. Fagene kører i moduler af 4-8 ugers varighed. På den måde kan eleverne stifte bekendtskab med flere forskellige områder i løbet af skoleåret.

Valgfagene dækker over kreative fag, praktiske fag, faglig fordybelse mm.

Det afhænger af elevernes valg, om holdene kan etableres, og fagene skifter derfor fra år til år.

*** 10. klasses-eleverne skal vælge 2 tilbudsfag, ud over de obligatoriske fag.

2. klasse

Dansk: 10 timer
Matematik: 5 timer
Musik: 1 time
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag*: 1 time
Formning**: 2 timer

* Naturfag dækker over fagene biologi og geografi.

** I formningsundervisningen er klassen delt i to, to gange om ugen, hvor halvdelen har formning, mens den anden halvdel har dansk. Det giver eleverne ro til at blive fortrolige med formningsfaget, og danskfærdighederne styrkes for den lille gruppe.

5. klasse

5. klasse:     
Dansk: 7 timer
Matematik: 5 timer
Musik: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 2 timer
Kristendom: 1 time
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Formning*: 4 timer
Håndarbejde*: 4 timer
Sløjd*: 4 timer

* Fagene formning, håndarbejde og sløjd læses sammen med 4. klasse. Eleverne fra de to årgange er delt op på tre hold og følger det enkelte fag i 13 uger, hvorefter der rokeres.

8. klasse

Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Idræt*: 2 timer
Historie: 1 time
Geografi: 2 timer
Biologi: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Tysk: 3 timer
Fysik: 2 timer
Valgfag**: 2 timer (minimum)
Samfundsfag: 1 time

* 8., 9. og 10. klasse har idræt sammen. Der er tilknyttet 3-4 lærere, så eleverne har mulighed for at afprøve flere forskellige idrætsdiscipliner.

Idrætsundervisningen foregår i Idrætscenter Holing, hvor vi cykler frem og tilbage.

** Valgfagene er for hele overbygningen (8., 9. og 10. klasse) og vælges på tværs af årgangene. Fagene kører i moduler af 4-8 ugers varighed. På den måde kan eleverne stifte bekendtskab med flere forskellige områder i løbet af skoleåret.

Valgfagene dækker over kreative fag, praktiske fag, faglig fordybelse mm.

Det afhænger af elevernes valg, om holdene kan etableres, og fagene skifter derfor fra år til år.

Elev tegner_edited.jpg

KARAKTERFRI SKOLE

Prøve- og karakterfri frem til 10. klasse

Du møder ikke prøver og karakterer i den undervisningspligtige del af skoleforløbet (dvs. til og med 9. klasse) på Herning Friskole.

I stedet bruger vi anerkendte tests som grundlag for vores løbende evalueringer. På den måde fremmer vi den fortsatte læring og elevernes motivation, interesse og forståelse.

Elevernes trivsel og ambitioner
Vi tror på, at denne tilgang skaber personlig trivsel i læringen og fremmer elevernes egne, faglige ambitioner - uden at skulle motiveres af et tal/en karakter.

Afgangsprøve og adgangsprøve

På de gymnasiale uddannelser går vores elever, efter en kort optagelsesprøve, videre på lige fod med elever fra andre grundskoler.

I 10. klasse tilbyder vi folkeskolens afgangsprøve (FS10) i fagene dansk, matematik og engelsk, og i de tilbudsfag eleven har valgt, hvis det er prøvefag.

Du kan se statistik over10. klasses prøvekarakterer her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller er der noget, du gerne vil have uddybet? Så ring til os på telefon 97121166.

- At sende sit barn i skole er en milepæl af de helt store, og som forælder kan man nok ikke helt lade være med at bekymre sig: Hvordan skal det gå? Hvordan ser der ud? Hvordan er børnene, lærerne og de andre forældre? Derfor betyder det meget, at børnene starter med at øve sig på at gå i skole i Førskolen, så både de og vi lærer det hele lidt at kende. 

Steffen, far til nyt skolebarn

IMG_20210609_163101_edited_edited_edited.jpg

OVERGANGSFREKVENS

Hvor går vores elever hen efter skolen?

Her kan du læse lidt om, hvor vores elever fortsætter hen efter endt skolegang på Herning Friskole.

 

Tallene er fra skoleåret 2021-2022.

Efter 9.klasse

Gymnasial uddannelse: 6 elever

Erhvervsuddannelse: 4 elever

10. klasse eller efterskole: 9 elever

Anden aktivitet: 1 elev

 

Efter 10.klasse

Gymnasial uddannelse: 27 elever

Erhvervsuddannelse: 9 elever

Anden aktivitet: 5 elever

Skolegaarden redigeret.jpg

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSMILJØ

Her skal være godt at være - for alle

På Herning Friskole er både undervisnings- og arbejdsmiljøet højt prioriteret. Det skal være både godt og sikkert at være elev og medarbejder på Herning Friskole.

Det fysiske undervisningsmiljø på skolen vurderes løbende ved tilbagemeldinger fra lærerne til sikkerhedsrepræsentanten, pedellen og lederen. På samme måde melder eleverne og lærerne til pedellen, hvis der er områder, der ikke er i orden.

 

Vurdering af undervisningsmiljøet

Det samlede undervisningsmiljø bliver løbende vurderet på de halvårlige forældremøder og (især) under skole-/hjem-samtalerne. Her gennemgår vi alle aspekter af den enkelte elevs skolegang, og dermed også hvordan eleven har det i skolen.

Forældrene vurderer naturligvis også løbende miljøet på skolen til fælles sociale arrangementer, skolefest, skolelørdage osv.

8 klasse i rundkreds_edited_edited.png

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

bottom of page