Velkommen til skolen

Herning Friskole har omkring 230 elever fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Denne skolestørrelse bevirker, at vi har både nærhed og aldersmæssig spændvidde. Det er udviklende og opdragende for såvel store som små. Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole – og det er vi stolte af!

I indskolingen “bor” børnehaveklassen og første klasse sammen i Det Grønne Hus. Når børnene kommer i børnehaveklassen, undervises de fra første dag af deres dansklærer og deres matematiklærer. Vi har altså ingen børnehaveklasseleder, men lærere, der følger børnene helt op til og med 5. klasse. Dette giver børnene en stor tryghed ved de voksne, og lærerne får et indgående kendskab til det enkelte barn og familien, til gavn for trivsel og indlæring. I Indskolingen arbejder vi målrettet med tidlig indsats og fagligt løft, til de elever der har brug for det.

Fra 2. klasse kommer børnene ned på “den store skole” og indgår dermed i det store fællesskab med den daglige morgensang og de fælles legepladser.

De lærere, der overtager klassen i 6. klasse, følger normalt med til 9. klasse.

8.-10. klasse kalder vi overbygningen. På disse årgange er der fælles idræt og valgfag. Disse aktiviteter på tværs af de ældste årgange giver udfordring og inspiration til både elever og lærere. Vores to 10.klasser består hovedsageligt af nye elever udefra, og det fællesskab eleverne oplever med hinanden og deres lærere, minder en del om det man kan opleve på en efterskole. I 10.klasse er der stor fokus på at blive klar til og afklaret omkring den kommende ungdomsuddannelse.

Mens eleverne er i den undervisningspligtige alder, det vil sige til og med 9. klasse, er skolen prøve- og karakterfri. Hvis eleverne forlader skolen efter 9. klasse, får de en fyldig, skriftlig udtalelse med fra skolen. Hvis de ønsker at gå videre på en gymnasial uddannelse, går de til en kort optagelsesprøve på den relevante institution.

I 10.klasse går man til FS10 prøverne i fagene dansk, matematik og engelsk, samt de tilbudsfag man har valgt, hvis det er prøvefag.

Har du spørgsmål eller behov for yderligere uddybning, er du velkommen til at kontakte skolen.

Med venlig hilsen

Peter Bjerg
Skoleleder