Velkommen til skolen

DSC_1790

Herning Friskole har omkring 240 elever fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Denne skolestørrelse bevirker, at vi har både nærhed og aldersmæssig spændvidde. Det er udviklende og opdragende for såvel store som små.

I indskolingen “bor” børnehaveklassen og første klasse sammen i Det Grønne Hus. Når børnene kommer i børnehaveklassen, undervises de fra første dag af deres dansklærer og deres matematiklærer. Vi har altså ingen børnehaveklasseleder, men lærere, der følger børnene helt op til og med 5. klasse. Dette giver børnene en stor tryghed ved de voksne, og lærerne får et indgående kendskab til det enkelte barn og familien, til gavn for trivsel og indlæring.

Fra 2. klasse kommer børnene ned på “den store skole” og indgår dermed i det store fællesskab med den daglige morgensang og de fælles legepladser.

De lærere, der overtager klassen i 6. klasse, følger normalt med til 9. eller 10. klasse.

8.-10. klasse kalder vi overbygningen. På disse årgange er der fælles idræt og valgfag. Disse aktiviteter på tværs af de ældste årgange giver udfordring og inspiration til både elever og lærere.

Mens eleverne er i den undervisningspligtige alder, det vil sige til og med 9. klasse, er skolen prøve- og karakterfri. Hvis eleverne forlader skolen efter 9 klasse, får de en fyldig, skriftlig udtalelse med fra skolen.
Hvis de ønsker at gå videre på en gymnasial uddannelse, går de til en kort optagelsesprøve på den relevante institution.

Har du spørgsmål eller behov for yderligere uddybning, er du velkommen til at kontakte skolen.

Med venlig hilsen

Peter Astorp
Skoleleder