Skolens ledelse og tilsynsførende

 

Ledelse og administration

Skolens ledelse består af skoleleder Peter Bjerg og viceskoleleder Nanna Mandrup.

Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for skolens drift overfor skolens ansatte, undervisningsministeriet samt bestyrelsen. Skolelederen deltager i skolens bestyrelsesmøder.

Viceskolelederen varetager, ud over undervisning, support af SkoleIntra, planlægning og afvikling af eksamen i 10. klasse, time-fagfordeling samt skemalægning.

 

 

 

 

Skolesekretær Charlotte Kaasgaard (på billedet herunder) varetager skolens praktiske og administrative opgaver samt bogholderi.

DSC_0044

 

 

 

 

 

 

 

PaphovederSkolens bestyrelse

Skolens bestyrelse består af 5 forældrevalgte medlemmer, som vælges på skolens årlige generalforsamling. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen. Skolens forældre og øvrige medlemmer af skolekredsen har stemmeret.

Bestyrelsen mødes 6-7 gange om året eller efter behov. Ved bestyrelsesmøderne deltager skolelederen og en lærerrepræsentant.

Bestyrelsen har det overordnende økonomiske ansvar for skolens drift. Bestyrelsen beskæftiger sig med forhold vedrørende skolens overordnede virksomhed f.eks. økonomi, bygningsvedligeholdelse, kommende lovforslag, undervisningstimetal samt undervisnings- og arbejdsmiljø. Bestyrelsen behandler gerne forslag og idéer fra forældre. 

 

Tilsynsførende.

Skolen skal lovmæssigt gennemføre en selvevaluering efter et ministerielt skema eller vælge en ekstern tilsynsførende, der skal være certificeret af undervisningsministeriet. Den tilsynsførende kan højst vælges for en periode på fire år.

Den tilsynsførendes opgave er at føre tilsyn med, at undervisningen i dansk, regning/matematik og engelsk kan stå mål med de krav, der almindeligvis kan stilles i den offentlige skole.

Herning Friskoles nuværende tilsynsførende hedder Knud Nørregaard. Knud er certificeret tilsynsførende og har mangeårig erfaring fra skoleverdenen som både lærer og skoleleder.