Historie

Clock_1

Herning Friskole er oprettet i 1908 af en kreds af forældre omkring daværende valgmenighedspræst Enevold Terkelsen.

Herning og Gjellerup valgmenigheder var oprettet i 1904, og det var i realiteten de tanker, der lå bag menighederne, der dannede baggrund for skolens oprettelse. Man mente, at når man selv kunne varetage forholdet til Gud uden statens indblanding, så kunne man også selv sørge for børnenes undervisning.

Skolen har i hele sin levetid været præget af de Grundtvig-Koldske skoletanker, som det også kan ses på siderne med vort skolesyn.

Endnu i dag er der en sammenhæng med valgmenigheden, idet konfirmand-undervisningen på skolen varetages af valgmenighedens præst, der også benyttes som gæstelærer i relevante sammenhænge Der er ikke noget krav om, at eleverne skal konfirmeres i valgmenighedskirken, ligesom enhver tilknytning dertil er frivillig.