Undervisnings- og arbejdsmiljøvurdering

Undervisnings – og arbejdsmiljøvurdering på Herning Friskole, februar 2017.

Det fysiske undervisningsmiljø på skolen vurderes løbende ved tilbagemeldinger fra lærerne og eleverne til sikkerhedsrepræsentanten, pedellen og lederen.

I det foregående skoleår har havde vi opmærksomhed på de tiltag, vi havde foretaget med isolering af vestfacaden og forbedringer af vores varme – og ventilationsanlæg. Denne opmærksomhed afstedkom en beslutning om at foretage noget lignende ved østfacaden. Dette projekt gennemføres i januar 2017.
På grund af nedbrud i vores varmestyringsanlæg har det været nødvendigt at installere et nyt. Dette er gennemført, og de foreløbige meldinger tyder på en forbedring af styringen, og dermed mindre udsving i temperaturerne hen over dagen.
Vi har gennemført renovering af vores musiklokale og adgangsforholdene til dette samt til sløjdlokalet, og den foreløbige vurdering er, at det fungerer rigtig godt. Dog er vi opmærksomme på evt. behov for yderligere ventilation i musiklokalet.

På grund af forskellige omstændigheder i det foregående år lykkedes det ikke at gennemføre
spørgeskemaundersøgelsen af de ansattes psykiske arbejdsmiljø. Dette gennemføres i indeværende år efter den sædvanlig skabelon udarbejdet af Friskolernes Kontor.

En samlet vurdering af undervisningsmiljøet foretages helt overordnet på de halvårlige forældremøder og, især, ved skole – hjem samtalerne, der ligeledes er halvårlige.
Ved disse møder og samtaler belyses alle aspekter af henholdsvis klassens og den enkelte elevs skolegang, og hvis der er anledning til det, foretages det nødvendige.