Skolepenge

Skolepengebetaling m.m.
Pr. 1. januar 2019 er skolepengebetalingen følgende:

Bh.kl. – 3. klasse 11 rater à 1.000 kr.
4. – 9. klasse 11 rater à 1.100 kr.
10. klasse 11 rater à 1.375 kr. (ingen søskenderabat)
Fritidsordningen     11 rater à  750 kr.

Skolepenge m.m. opkræves gennem Betalingsservice.
1. rate betales i august.

Der er søskendemoderation med 3/4 pris for det næstældste barn og 1/2 pris for nr. 3 og eventuelt følgende børn (gælder ikke for betalingen til fritidsordningen).

I øvrigt betales der for lejrskoler, ekskursioner, udveksling m.v.

Alle betalinger finder sted via Betalingsservice.

Udmeldelse af elever skal ske med en måneds varsel til den 1.
Dette gælder både skole og fritidsordning.

Ansøgning om fripladstilskud
Forældre, der ønsker at søge fripladstilskud, skal henvende sig til skolens kontor. Her vil der kunne gives oplysninger om betingelser for ansøgning.
Ansøgningsskemaet skal være fremsendt til Herning Friskole senest den 5. september.

Ansøgning om befordringstilskud
Ansøgning om befordringstilskud har fundet sted for de nuværende elever. Nye elever skal henvende sig til skolen for at søge om tilskud til befordring.
Du kan hente ansøgningsskemaet her:

https://www.herningfriskole.dk/wp-content/uploads/2018/04/befordring-2021-22-3.pdf