Skolekreds

Det er vigtigt for skolen at have en kreds af mennesker, som står bag skolen og som er

interesserede i skolens virke. Skolekredsen er baggrund for skolens virke og består af

forældre (forældrekredsen) og andre, der har interesse i skolen. Det vil sige, at forældre,

der en gang ønsker at have deres børn på skolen, eller som tidligere har haft elever på

skolen, tidligere ansatte og andre, der er interesserede i skolen og dens virke, kan være

medlem af skolekredsen.

 

Skolekredsens medlemmer har adgang til at deltage i den årlige generalforsamling og

dermed har medlemmerne også både ret til at stille op til valg til bestyrelsen og til at

vælge medlemmer af bestyrelsen.

Skolekredsens medlemmer kan blive inviteret til forskellige arrangementer på skolen,

og man vil flere gange årligt modtage et brev (pr. mail), der fortæller om, hvad der sker

på skolen. Der kan læses mere om medlemskab af skolekreds i skolens vedtægter.

For at være medlem af skolekredsen, skal man søge medlemskab via en indmeldelses-

blanket, som findes her på skolens hjemmeside under “Downloads”, og der skal betales

et årligt kontingent på 100 kr. Vi anbefaler tilmelding til Betalingsservice.

https://www.herningfriskole.dk/wp-content/uploads/2021/06/Indmeldelsesblanket-skolekreds-1.pdf

For at have adgang til generalforsamlingen, der afholdes i april, skal kontingentet være

indbetalt på skolens konto (reg. 2210, konto 6000 121 612) – mrk. Skolekreds og navn.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen og skoleledelsen