Bestyrelse

Joan H. Jespersen

Formand

T: 29872417

Simon Kold

Sekretær

T: 40106510

Inger Lund Overgaard

Bestyrelsesmedlem

T: 22883724

Michael Kudsk

Kasserer

T: 24232090

Thilde Sangild Villemann

Bestyrelsesmedlem

T: 20890978