IT på skolen

Vi bruger elektroniske tavler i undervisningen. For at udnytte de digitale muligheder optimalt er det nødvendigt, at eleverne i
videst muligt omfang selv har en bærbar computer til rådighed. Det er derfor en nødvendighed, at elever fra og med 4. klasse medbringer en bærbar computer, eller har en sådan stående i klassen.

Det er elevens ansvar, at egen PC til stadighed er opladet og driftsklar, samt at nyeste version af Office 365  er installeret på denne.

Det er vigtigt at pointere, at hvis skolens netværk skal fungere effektivt, må systemet ikke belastes af ”ikke-undervisningsrelaterede” programmer og netsider som Facebook, Twitter, Tik-Tok, MSN og streamingtjenester med flere, med mindre læreren opfordrer til brugen heraf i undervisningen.
Desuden må netværket under ingen omstændigheder benyttes til download af musik og film. Dette er ofte ulovligt, og det belaster systemet, der således bliver langsommere til stor gene for igangværende undervisning.

Disse retningslinjer forventes overholdt såvel ved brug af skolens som egne bærbare, og overtrædelse vil medføre, at eleven mister retten til at bruge PC på skolen i en periode.

Husk at alle elever på skolen via deres UNI-login, har adgang til følgende:
www.tjektasken.dk – en hjemmeside med mange rigtig gode undervisnings- og hjælpeprogrammer til alle klassetrin – herunder læse/skrive-hjælp med CD-ord og IntoWords.
skoleordbog.dk – gyldendals fremragende ordbøger online med adgang til Dansk-, Dansk/Engelsk/Dansk-, Dansk/Tysk/Dansk- ordbøgerne. Desuden har alle elever gratis adgang til Office 365 gennem Herning Friskole.