Børnehaveklasse

0 klasseBørnehaveklassen – nu starter skolelivet, og vi er HELT nye. Derfor handler meget af skoleåret om at lære hinanden at kende, de nye omgivelser, lærerne og i det hele taget, hvordan man går i skole. Man starter med sin klasselærer på første skoledag og beholder som oftest denne til og med det 5. skoleår. Det gælder også for matematiklæreren.

Vi ”bor” i ”Det grønne Hus” ved siden af 1.klasse og vi deler også legeplads. Vi bruger meget tid på at lege sammen. Børnene bliver trygge ved hinanden, knytter nye venskaber og lærer nye regler, lege og spil.

På skemaet står der dansk, matematik, idræt, sang og værkstedsfag. I dansk læres bogstavernes navne, form og lyde, og efterhånden bliver bogstaver til ord og sætninger. Der laves opdagende skrivning, børnestavning, læsning af små bøger og andre aktiviteter, som alle danner grundlaget for den første læsning. Børnene tager ”gå-kort”, er på lejr og deltager i fælles arrangementer på den store skole. Der er sange, spil, højtlæsning, fysisk aktivitet, kreative projekter, teater, ture ud af huset og meget, meget mere. Kort sagt der er gang i den, og børnene er så parate og ivrige. I matematik læres tallene, figurernes form og de første regnestykker med minus og plus.

Idræt handler om motorik, bevægelse, at lære sin krop at kende, regler i boldspil og lege og ikke mindst at udvikle de sociale kompetencer.

I sang læres en masse dejlige sange, der går i tråd med alle de andre fag i både emner, årstid og almen dannelse. Derud over spilles der rytmer, små melodier, og der danses og lyttes til musik.

Værkstedsfag er sammen med 1.klasse, hvor der primært arbejdes i emner som fx ”Regnskoven”, ”Efterår”, ”Brand”, ”Jul” mv. Der er både kreative opgaver, teori, ture ud af huset, fortælling, film mv. Til jul holder vi julefrokost. I dette fag er vi tre voksne til de to klasser.

To gange om året er der skole-hjem-samtaler, hvor den ene omgang er på skolen, mens vi tager på hjemmebesøg i den næste runde.