9. Klasse

9 klasseI 9. klasse er vi som regel på en større studierejse. I mange år har det har været en tur til Island. For at turen kan gennemføres har eleverne deltaget i projekter, hvor de har tjent penge til formålet ud over den opsparing, der ofte påbegyndes i 6. klasse. Det har i de senere år været enten et restaurantprojekt eller en festival.

I 9.klasse skal alle elever have bedømt, om de er uddannelsesparate til at gå videre på en ungdomsuddannelse ved skoleårets slutning. De der ikke er erklæret uddannelsesparat skal i i brobygning, der ligger i ugerne 39 -41 for at afhjælpe disse til afklaring.

Inden 1. marts skal alle elever være tilmeldt deres kommende uddannelse.

I efteråret begynder opstarten til den kommende projektopgave, hvor det overordnede emne bestemmes i fællesskab og de underordnede emner bestemmes af den/de enkelte elever. I de efterfølgende måneder kan eleverne arbejde med deres planlægning af projektugen som bliver afholdt i uge 6. I ugerne efter vinterferien skal opgaverne fremlægges og efterfølgende evalueres.

Da Herning Friskole er en eksamensfri skole til og med 9. klasse, er der almindelig skolegang lige frem til dimissionen sidst i juni. Den sidste uge inden sommerferien er ofte klasselæreruge.