8. Klasse

8. klasseI 8. klasse bliver eleverne nu en del af overbygningen, hvor de har valgfag og idræt sammen med 9. og 10.- klasserne. Der bliver nu langsomt mere fokus på, hvad man skal efter sit grundskoleforløb. UU-vejlederen kommer forbi flere gange i skoleåret, eleverne skal uddannelsesparathedsvurderes og i slutningen af skoleåret skal de ud på ungdomsuddannelserne nogle dage, for at mærke, hvordan det bliver at gå der.

Ved skole – hjem – samtalerne i 8. klasse deltager både dansk-, sprog- og matematiklærerne fra klassen, så man kan danne sig et fælles billede af, hvordan det går i dagligdagen, og hvad der skal til, for at eleven udvikler sig bedst muligt fagligt og modenhedsmæssigt.

Der er tradition for at tage til Sydslesvig på lejrskole i 8. klasse. En uge med fokus på Danmarks historie, det danske mindretal i Tyskland og på det sociale fællesskab i vores egen klasse.

Ved juletid er der juleskøjteløb for de ældste klasser en fredag i idrætstimerne og juleafslutningen foregår nu den sidste aften før ferien med risalamande, pakkeleg, og hygge sammen med 9. – og 10. klasserne.

I uge 6, hvor vi plejer at være optagede af skolefesten, skal vi nu arbejde med projektopgave hele ugen.