6. Klasse

6 klasseDer er flere store højdepunkter i 6. klasse. Klassen får hjemkundskab sammen med sløjd, 3 timer ugentligt samt musik og formning, 2 timer ugentligt, på to blandede delehold, et halvt år ad gangen.

I 6. og 7. årgang har begge klasser idræt sammen både drenge og piger, og i vinterhalvåret foregår undervisningen i Idrætscenter Holing.

I 6. klasse begynder tyskundervisningen på skolen med to lektioner om ugen.

I starten af året tager klassen også Den store Cyklistprøve, som består af både en teoretisk og længere praktisk prøve under tilsyn af en færdselsbetjent.

Fra midten af december og til og med torsdag i uge 6 arbejdes der med skolekomedie – et fantastisk højdepunkt i hele elevernes skolegang på Friskolen. Alle elever har en rolle i det valgte stykke og i samarbejde med forældrene og lærere klargøres kulisser, kostumer osv.

I Naturfag deltager man ofte i Videnskabsfestival på Herningholm Gymnasium og i Kommunemesterskabet i Orienteringsløb. Endvidere laves der en større selvstændig opgave om et land i Afrika, som afsluttes med en mundtlig fremlæggelse for klassen.

Forældrene og klassen tager ofte beslutning om en lejrskole til udlandet i 9. klasse. I disse tilfælde starter opsparingen i 6. klasse.