5. Klasse

5 klasseHistoriefaget udvides i 5. klasse til to ugentlige timer.

I 5. klasse undervises på delehold sammen med 4. klasse i de 3 kreative fag – sløjd, billedkunst og håndarbejde. Hver elev kommer igennem hvert fag i to perioder i løbet af skoleåret. Der er fire ugentlige lektioner.

Idræt er fortsat kønsopdelt, og 4. og 5. klasse har idræt sammen. Der bades efter hver idrætstime.

Der er også i 5. klasse to ugentlige lektioner i musik. Den ene lektion er for hele klassen, mens den anden lektion er kønsopdelt i piger og drenge. Deleholdstimen giver god mulighed for at øve samspil.

I december deltager pigerne i ”Luciaoptog.”

5. klasse medbringer selv pc til undervisningen, når dette er relevant. Lærerne skriver på skoleintra, hvilke dage det drejer sig om.