4. Klasse

4 klasseFra 4. klasse skal eleverne selv medbringe pc til undervisningen, når dette er relevant. Lærerne kan skrive på skoleintra, hvilke dage det drejer sig om. 

Gennem hele skoleåret har 4. klasse to lektioners svømning på skemaet. Sidst på skoleåret deltager de i en svømmedag for kommunens 4. klasser. 

De kreative fag udvides til også at indeholde sløjd. Hver elev har en periode på 13 uger med fire ugentlige lektioner i henholdsvis billedkunst, håndarbejde og sløjd. Eleverne er inddelt i hold sammen med 5. klasse. 

Idrætsundervisningen er fortsat kønsopdelt, og 4. og 5. klasse har idræt sammen. 

Der er to ugentlige lektioner i musik. Den ene lektion er for hele klassen, mens den anden kun er for henholdsvis piger og drenge.

Eleverne er på lejrskole på ”Lindholm,” hvor de lever sig ind i jernalderen. Der skal de hugge brænde, snitte en ske, lave mad, hente vand, skyde med bue og pil og overnatte i en jernalderhytte. 

I december medvirker pigerne i Luciaoptog. 

Vi deltager i et forløb, som Herning Bibliotek tilbyder 4. klasser i kommunen. 

Skoletandplejen deltager i årets første forældremøde og kommer flere gange i løbet af skoleåret og underviser eleverne i at passe godt på tænderne. 

Forældrene i 4. klasse står for at arrangere den traditionelle hyggeaften med bl.a. bankospil.