2. Klasse

2 klasse2. klasse er flyttet ned på ”den store skole,” hvor de har lokale helt nede for enden af den lange gang. Her har de deres egen legeplads sammen med 3. klasse. Det betyder naturligvis ikke, at de ikke må være på resten af skolen, og de bruger også multibanen, boldbanen, biblioteket og resten af skolens arealer i frikvartererne. Eleverne vokser i kraft af de nye, store og stadig trygge omgivelser.

I 2. klasse deltager eleverne i morgensangen hver dag, og man skal vænne sig til faste ringetider. Madpakkerne indtages i klassen sammen med en lærer.

Idræt er nu delt op i drenge – og pigeidræt og er sammen med 3. klasse. Her skal medbringes håndklæde, for der bades efter idrætstimen.

Et af de nye fag i 2. klasse er billedkunst med to lektioner om ugen. Dette fag foregår i ”Det røde Hus,” og klassen er i disse timer delt i to, så halvdelen har billedkunst og den anden halvdel har dansk. Naturfag er også nyt og har en lektion pr. uge.

Til den fælles juleafslutning er det 2. klasses elever, der bærer lys ind til det store juletræ, mens hele skolen synger ”Nu tændes tusind julelys.”

Når skolen hvert tredje år har fælleslejr, er 2. klasse med som de yngste.