10. Klasse

Billede1Undervisning til tiden …..

forberedelse til fremtiden !!!!!

Det er 10. klasse på Herning Friskole!

Et år her giver dig mulighed for at forbedre dit faglige niveau og dine kompetencer – før du skal  vælge ungdomsuddannelse.

Vores mål :

At styrke din personlige udvikling, din faglige kunnen og din studieparathed.

At give dig gode arbejdsvaner og  at forberede dig på dit kommende uddannelsesvalg.

Vi vægter fagligheden højt, og skoleskemaet på 10. årgang er sammensat af timer der er obligatoriske: dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og valghold – og timer sammensat af tilbudsfag: tysk, fysik/kemi, idræt & sundhed, musik eller lektiecafé.

I alt skal du have minimum 29 timer/uge.

Du kommer i brobygning på 2 ungdomsuddannelser, deltager på uddannelsesmessen i Herning, og så bruger vi RIGTIG meget tid på årets hovedopgave, OSO’en, der vil hjælpe dig med at blive 100 % afklaret omkring, hvad du skal efter 10.klasse.

I slutningen af skoleåret vil du have mulighed for at gå til FP10-prøve i fagene dansk, tysk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Selvom det er et fagligt og seriøst skoleår, foregår timerne i et positivt miljø med plads til smil og hygge, og der er flere sociale arrangementer i løbet af året såsom hyttetur, Farlig Fredag, julebanko og vores fantastiske rejse til Krakow i Polen, hvor du vil opleve dybe saltminer, smukke bjerge, en af Europas hyggeligste byer samt et meget spændende besøg i koncentrationslejren Auschwitz.

Vi tilbyder :

Faglige udfordringer og udvikling af personlige kompetencer, fællesskab, humor, gensidig respekt og et professionelt engagement !!! 

Velkommen til et spændende, fagligt udfordrende, sjovt og lærerigt 10. skoleår på Herning Friskole. Vi glæder os til at se dig !!!