Herning Friskole er en dannelsesinstitution, – og en uddannelsesinstitution.

Ude_3

Det betyder, at vi både vil medvirke til dannelsen af samfundsduelige, ansvarlige mennesker med selvværd og livsmod, og samtidig give dem mulighed for at opnå et højt fagligt niveau i alle de fag, skolen underviser i.

Vi prioriterer at hjælpe eleverne til at blive glade, selvberoende samfundsborgere, frem for udelukkende at have fokus på at uddanne konkurrencesamfundets frontsoldater.

Som dannelsesinstitution prioriterer vi det forpligtende fællesskab, opdragelsen i den danske kultur og samværet.

Vi vedkender os, at vi er i et samfund, hvis hele indretning står i gæld til det kristne menneskesyn.

 

Vi har hver dag morgensang, hvor vi beder Fader Vor, ønsker tillykke med evt. mærkedage og får fælles beskeder. Et samvær, hvor den enkelte er til stede på fællesskabets præmisser, og hvor deltagelsen i sig selv styrker forståelsen for den anden og respekten for det fælles.

I vores fagudbud prioriterer vi såvel boglige som praktisk – musiske aktiviteter for at styrke dannelsen på mange forskellige områder.

Erkendelsen af, at vi er skabte og en del af, og afhængige af, noget større end os selv, kommer på vejen til voksenlivet gennem den undervisning og de oplevelser, blandt andet skolen tilbyder.

Som uddannelsesinstitution tilbyder vi et højt fagligt niveau med veluddannede, engagerede undervisere.

Vi udbyder alle væsentlige fag, og holder fast i grundfagenes navne og struktur. Vi prioriterer de grundlæggende, faglige færdigheder højt. Kun derved sikres de nødvendige forudsætninger for at arbejde tværfagligt og kreativt.

Vi har ikke prøver og karakterer i den undervisningspligtige del af skoleforløbet, dvs. til og med 9. klasse, men benytter os af anerkendte tests som grundlag for en fremadrettet evaluering, der kan fremme den fortsatte læring, indre motivation, samt interesse og forståelse hos eleverne. Disse faktorer skaber personlig trivsel i læringen og fremmer elevernes egne, faglige ambitioner uden at skulle motiveres af et tal.

Efter en kort optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser går vore elever videre på lige fod med elever fra andre grundskoler.

Hvis man vælger at fortsætte i 10. klasse på Herning Friskole, tilbyder vi folkeskolens afgangsprøve.

Vi har tidssvarende omgivelser med et godt indemiljø, gode store klasselokaler med elektroniske tavler, gode møbler og aflåselige opbevaringsskabe, samt køleskabe til elevernes madpakker.

 

Nedenfor kan du klikke ind på de forskellige klassetrin og finde beskrivelser af nogle af de ting, der foregår på de forskellige klassetrin op gennem skoleforløbet.

Beskrivelserne vil på nogle punkter  være vejledende, idet skolens lærere tilrettelægger året efter klassens udvikling og behov.