Fagudbud

19
Herning Friskole har undervisning fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Der er ingen prøver eller karakterer mens eleverne er i den undervisningspligtige alder, det vil sige til og med 9. klasse. I 10. klasse tilbyder vi 10. klasses – prøverne.

Nedenstående timetal angiver, hvor mange lektioner á 50 minutter eleverne har om ugen.

 

 

.
Børnehaveklassen
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Valgfag i 8., 9. og 10. klasse

Børnehaveklassen:
Dansk: 10 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 1 time
Idræt: 2 timer
Værkstedsundervisning: 4 timer

Værkstedsundervisningen foregår i vidt omfang sammen med 1. klasse, og lederen af fritidsordningen deltager også, således at der er tre voksne til de to klasser.

1. klasse:
Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 1 time
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Værkstedsundervisning: 4 timer
(se indhold ved børnehaveklassen)

2. klasse:
Dansk: 9 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 1 time
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 1 time
Formning: 2 timer

I formningsundervisningen er klassen delt, således at halvdelen har formning, mens den anden halvdel har dansk. Dette foregår to gange om ugen og medfører, at eleverne har ro til at blive fortrolige med formningsfaget, samtidig med at der gives mulighed for at styrke danskfærdighederne for den lille gruppe.

Naturfag dækker på alle årgange over fagene biologi og geografi.

3. klasse:
Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 1 time
Formning: 2 timer
Håndarbejde: 2 timer
Engelsk: 2 timer

I 3. klasse deles eleverne således, at halvdelen har formning, mens den anden halvdel har håndarbejde. Dette forgår to gange om ugen.

Begynderundervisningen i engelsk foregår i store træk mundtligt, det vil sige, at eleverne først ret sent i 4. klasse bruger engelskbøger.

4. klasse:
Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Formning: 4 timer
Håndarbejde: 4 timer
Sløjd: 4 timer
Svømning: 2 timer

Fagene formning, håndarbejde og sløjd læses sammen med 5. klasse. Eleverne fra de to årgange er delt op på tre hold og følger det enkelte fag i 13 uger, hvorefter der rokeres.

Svømmeundervisningen foregår i svømmesalen ved Snejbjerg Skole, hvortil eleverne køres i bus. Eleverne har ca. 45 min. i vandet.

Begynderundervisningen i engelsk foregår i store træk mundtligt, det vil sige, at eleverne først ret sent i 4. klasse bruger engelskbøger.

5. klasse:     
Dansk: 8 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 2 timer
Kristendom: 1 time
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Formning: 4 timer
Håndarbejde: 4 timer
Sløjd: 4 timer

Formning m.m.: se ved 4. klasse.

6. klasse:
Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Sang: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom: 1 time
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Tysk: 2 timer
Formning: 2 timer
Sløjd: 2 timer
Hjemkundskab: 3 timer
Metalsløjd m.m. drenge: 2 timer
Håndarbejde, piger: 2 timer

Begynderundervisningen i tysk foregår på samme måde som begynderundervisningen i engelsk i 4. klasse.

I fagene formning, sløjd, hjemkundskab, maskinskrivning og musik foregår undervisningen sammen med 7. klasses elever. Der rokeres mellem fagene i løbet af året.

På baggrund af vore erfaringer med undervisningen i håndarbejde, har vi valgt at gøre dette fag til et pige – fag i 6. og 7. klasse. Denne faglige oase giver pigerne meget gode muligheder for at arbejde kreativt med det håndværk, de har lært siden 3. klasse.

Metalsløjd for drengene er valgt som et drenge-fag i samme periode.

7. klasse:
Dansk: 8 timer, hvoraf 2 timer tirsdag morgen, bruges til konfirmandundervisning i godt halvdelen af skoleåret.
Matematik: 5 timer
Sang: 2 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Kristendom:
2 timer konfirmandundervisning v. præsten.
Naturfag: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Tysk: 3 timer
Fysik: 2 timer
Formning: 2 timer
Sløjd: 2 timer
Hjemkundskab: 3 timer
Maskinskrivning: 1 time
Metalsløjd m.m. drenge: 2 timer
Håndarbejde, piger: 2 timer

8. – 10. klasse kalder vi overbygningen.

Eleverne har i disse klasser på tværs af årgangene mulighed for at vælge mellem flere forskellige valgfag ud over de obligatoriske fag. Valgholdenes etablering er således afhængige af elevernes valg og kan derfor skifte fra år til år, men udbudte fag kan for eksempel være: formning, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, psykologi, sammenspil, instrumentundervisning, friluftsliv, drama, bold – og slagspil, foreningsidræt m.m.

I denne blok vælges minimum 2 timer pr. uge.

8. klasse:   
Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Geografi: 2 timer
Biologi: 2 timer
Engelsk: 3 timer
Tysk: 3 timer
Fysik: 2 timer
Valgfag: 2 timer
Samfundsfag: 1 time

9. klasse:  
Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Idræt: 2 timer
Historie: 1 time
Geografi: 1 time
Biologi: 2 timer
Engelsk: 4 timer
Tysk: 4 timer
Fysik: 2 timer
Valgfag: 2 timer
Samfundsfag: 1 time

10. klasse:  
Obligatoriske timer, pr. uge:
Dansk: 6 timer
Matematik: 5 timer
Engelsk: 4 timer
Samfundsfag: 3 timer
Idræt: 2 timer
Valgfag: 2 timer

Tilbudsfag, hvoraf der skal vælges min. 6 timer:
Tysk: 4 timer
Fysik/kemi: 3 timer
Naturfag: 2 timer
Musik: 2 timer
Lektiecafé

I idrætstimerne er 8. – 10. klasse sammen. Der er så tilknyttet 3 – 4 lærere, således at eleverne har mulighed for at afprøve flere forskellige idrætsdiscipliner.

Valgfag:

Valgfagene er for hele overbygningen, 8., 9. og 10. klasse, og vælges på tværs af årgangene. Fagene kører i moduler af 4 – 8 ugers varighed. På den måde kan eleverne stifte bekendtskab med flere forskellige områder i løbet af skoleåret.