Evaluering af den samlede undervisning

Evaluering af den samlede undervisning på Herning Friskole, maj 2018.

På Herning Friskole er der en løbende dialog mellem alle skolens interessenter, dvs. elever, forældre, lærere og bestyrelse.

Denne dialog drejer sig naturligt om undervisningen og hele skolens virke, og dette drøftes blandt andet på efterårets og forårets forældremøder samt ved skole – hjem samtalerne to gange om året.  Også på generalforsamlingen drøftes skolens hele indretning og undervisning.Den forøgelse af lektionslængden (til 50 minutters lektioner) der blev gennemført i skoleåret 2015 – 2016 har vi efter flere delevalueringer holdt fast i, idet vi mener, at det giver en højere kvalitet i undervisningen, uden at lærerne bliver belastet af yderligere forberedelsesbyrde. Ligeledes holder vi fast i den skemalagte morgensang med 10 minutter om dagen.

Hver anden uge, i indeværende skoleår i ulige uger, holder vi fagdage/fordybelsesdage på skiftende ugedage, således at alle fag belastes ligeligt ved afgivelse af timer.

Både elever og lærere er glade for den måde at organisere undervisningen på, idet fagdagene blandt andet giver rige muligheder for at have aktiviteter ud af huset, både i nærområdet og længere bort.