Efter skolen

Skoleåret 2016-2017
Efter 9.klasse vælger 3 elever en gymnasial uddannelse. Resten vælger 10.klasse her eller på efterskole.
Efter 10.klasse vælger 38 eleveer en gymnasial uddannelse, og 6 elever vælger erhvervsuddannelse eller andet.