Evaluering af den samlede undervisning

Evaluering af den samlede undervisning på Herning Friskole, februar 2017.

På Herning Friskole er der en løbende dialog mellem alle skolens interessenter, dvs. elever, forældre, lærere og bestyrelse.

Denne dialog drejer sig naturligt om undervisningen og hele skolens virke, og dette drøftes blandt andet på efterårets og forårets forældremøder, samt ved skole – hjem samtalerne to gange om året.
En tidligere intern evaluering påpegede et generelt behov for øget fokus på faglig læsning, og ved gennemførelsen af kurser i dette er alle skolens lærere blevet opkvalificeret til varetage opgaven i de enkelte fag.
For yderligere at styrke kompetencerne omkring læseindlæring med særligt fokus på elever med vanskeligheder på dette område, har vi i vinter gennemført kursus for alle lærere i ”Into – words,” således at eleverne kan få kvalificeret hjælp i alle fag.

De to times faglig læsning vi indførte i skoleåret 2014 – 2015 er efter evalueringen i foråret 2015 blevet fjernet og konverteret til, at alle lektioner er blevet tillagt 5 minutter, således at lektionslængden nu er 50 minutter. Denne ekstratid kan så blandt andet anvendes til at prioritere den faglige læsning i de enkelte fag.
Morgensangen er fortsat skemalagt med 10 minutter.
Vi holder hver anden uge en fagdag, en fordybelsesdag, hvor eleverne har ét fag i alle lektioner. Dette giver ro til netop fordybelse, og det giver gode muligheder for aktiviteter ud af huset. Disse dage kører efter et rullende skema, således at de fordeles jævnt på ugens dage for ikke at belaste enkelte fag unødigt.

I efteråret holdt bestyrelsen og lærerne en pædagogisk aften, hvor skolens praksis omkring prøver og karakterer var til drøftelse. Mange evalueringsformer blev vendt i forskellige indlæg, og der var ved afslutningen bred enighed om at fortsætte med den nuværende brug af interne tests og kun at have karakterer og prøver i 10. årgang.

Opfølgning på denne evaluering foregår som hidtil gennem dialogen, et stadigt fokus på elevernes udbytte af undervisningen og tiltag, derom nødvendigt opkvalificerer på udvalte områder.